Malmö stad Grundskoleförvaltningen · Publicerad 8 feb

I IT-pedagogens uppdrag ingår att ansvara för att stödja utvecklingen av skolans pedagogiska arbete kopplat till digital kompetens och att utveckla IT-användandet inom skola. I uppdraget ingår att stödja, utbilda och handleda lärare och andra medarbetare i planeringen av undervisningen med digitala läromedel samt i IT-verktyg. IT-pedagogen är också ett stöd för elever i deras lärande genom digitala verktyg i vilket kan ingå utbildning i aktuella IT-verktyg. Eftersom skolan är i en uppstartsfas kommer uppdragets karaktär att utvecklas över tid utifrån skolans behov och vår samlade kompetens, men utgångspunkten ligger i skolans arbete med inkludering, måluppfyllelse och välbefinnande på lång sikt. I IT-pedagogens uppdrag kan ingå att medverka vid planering och genomförande av investeringar av IT-hjälpmedel och IT-verktyg såsom datorprogram. I uppdraget kan ingå support, service, underhåll och administration av system och teknisk utrustning.Som IT-pedagog på Toftanässkolan kommer du tillsammans med kollegor och skolledning att utveckla skolans digitala infrastruktur med direkt fokus på alla elevers lärande. När skolarbetet har fokus på det som får elever att må bra behövs mindre tid för det förebyggande och åtgärdande arbetet. Pedagogerna och elevhälsans personal kan bidra på olika sätt genom att arbeta i tvärprofessionella team. Skolan har en uttalad inriktning mot högt och starkt medledarskap, vilket innebär att man ges förutsättningar samt förutsätts ha förmågor och attityd för att utöva sitt ledarskap oavsett yrkesroll.

Kvalifikationer
Högskoleutbildning minst 180 hp med inriktning IT och/eller pedagogik krävs. Kompletterande utbildning med inriktning IT och/eller pedagogik är meriterande. Vi förväntar oss att du har: * Goda IT-kunskaper i aktuella verktyg. * God kännedom kring skolans digitalisering. * God kunskap om skolans styrdokument och kunna tillämpa dem i den dagliga verksamheten. Välkommen med din ansökan!

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Delta i skapandet av varje elevs bästa skola - du också! Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling! Hösten 2019 ska den nya Toftanässkolan, stå klar. Den byggs intill den forna handelsträdgården Gyllins trädgård i östra Malmö. Den nya skolan ska bli en F9-skola för totalt 650 elever. Skolan kommer att ha två klasser från förskoleklass till årskurs 6 och fyra klasser från årskurs 7 till årskurs 9. Vår grundsyn präglas av att allt och alla kan förbättras och att denna förbättring möjliggörs av att vi åstadkommer den tillsammans. Elevens lärande skall alltid stå i centrum och vi ska arbeta för att utveckla ett djupt livslångt lärande. Nyckeln för att vara framgångsrika ligger i ett utbrett och genuint medledarskap, där alla känner ägarskap och ansvar för alla våra elever.
+ Läs mer om företaget
Sista ansökningsdag
Idag
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Kontakt
Mejla Claes Jeppsson

Inga fler liknande jobb tillgängliga