Malmö stad Grundskoleförvaltningen · Publicerad 15 apr 2019

Som kurator bidrar du till att lämpliga insatser för elever i behov av särskilt stöd ur ett socialt och psykosocialt perspektiv beaktas och erbjuds. Du arbetar med att identifiera och skapa möjligheter till förändring och utveckling på elev-, grupp- och organisationsnivå, för elevers hälsa, lärande, utveckling samt arbetsmiljö. Du arbetar för en för eleverna likvärdig lärandemiljö, som ger förutsättningar att nå kunskapsmålen och den personliga utvecklingen på ett optimalt sätt. Du arbetar utifrån ett lösningsfokuserat och evidensbaserat förhållningssätt, både förebyggande och hälsofrämjande. Kuratorn är en del av skolans elevhälsoteam I kuratorns uppdrag ingår bland annat: * Bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande, utveckling mm. * Genomföra skolsociala kartläggningar och sociala bedömningar vid behov. * Erbjuda handledning, konsultation, rådgivning till skolpersonal, utifrån ett socialt perspektiv. * Samarbeta och samverka med elever, vårdnadshavare, skolpersonal och vid behov externa aktörer kring insatser för elev/elever. * Samverka med myndigheter och verksamheter i preventivt arbete som rör skolan eller Malmö stad.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen samt minst två års erfarenhet från socialt arbete med inriktning mot barn och ungdomar. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som skolkurator. Du har god insikt i skolans mål och styrdokument samt kunskap om praxis och riktlinjer inom området. Du kan ta initiativ, har lätt för att samarbeta med både barn och vuxna, är en god kommunikatör och har ett lösningsfokuserat synsätt. Du förväntas ta en aktiv del i det vardagliga arbetet samt bidra till arbetslagens och elevernas utveckling för att nå högre måluppfyllelse. Du ser uppföljning och analys som självklara delar i vårt gemensamma kvalitetsarbete.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Delta i skapandet av varje elevs bästa skola - du också! Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling! Gullvikskolan är en F-6 skola i en idyllisk miljö. Vi är en skola med engagerade pedagoger och vetgiriga elever. På skolan finns ett starkt EHT som är på god väg i sitt utvecklingsarbete På skolan tror vi att delaktighet är en förutsättning för lärande.
+ Läs mer om företaget
Sista ansökningsdag
29 apr 2019
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Deltid
Antal Tjänster
1
Underkategori
Socionom
Kontakt
Mejla Charlotte Mårtensson

Inga fler liknande jobb tillgängliga