Malmö stad Kulturförvaltningen · Publicerad 20 dec

Arbetet innebär:
- att ingå i arbetslaget på Stadsbiblioteket som ansvarar för Barn & Unga.
- att utifrån bibliotekets uppdrag tillgodose malmöborna, med fokus barn & unga
- att med begreppet delaktighet i fokus utföra sitt uppdrag.
- att med professionalitet och glädje möta våra besökare
- att på ett professionellt och innovativt sätt utveckla biblioteksmedarbetarrollen i Malmö stad.
- att ha god omvärldsbevakning, ett bra nätverkande och god samarbetsförmåga i ett lokalt (Biblioteken i Malmö), regionalt samt nationellt perspektiv.
- att arbeta med tillgänglighetsarbete
- att ingå i, eller leda, ett eller flera utvecklingsteam
- att kunna projektleda och arbeta självständigt och i grupp
- att vara intresserad av utveckling av digitala tjänster riktade mot barn och unga, samt vara trygg i det egna användandet av dessa
Arbetet innebär informationspass på biblioteket samt på bokbussen.Kvalifikationer
Nödvändiga:
- För arbetet relevant högskole-/universitetsutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- B-körkort
Meriterande:
Utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap.
Utbildning inom projektledning.
Utbildning inom barn- och unga-litteratur eller annan utbildning inom kulturområdet barn och unga.

Ett krav är att du ska:
* ha erfarenhet av att initiera, planera och driva utvecklingsarbete.
* ha arbetat med delaktighet fokus barn/unga på bibliotek eller annan kulturverksamhet.
* ha arbetat med utåtriktad bemötandeverksamhet.
* ha arbetat med digitala lösningar för barn & unga
* ha erfarenhet av projektarbete inom kultur och fritid.

Meriterande:
* erfarenhet från biblioteksverksamhet eller annan verksamhet för barn & unga, utanför Malmö stad.
* ha arbetat med biblioteksbussverksamhet.
* ha ett relevant och utbyggt nätverk (t.ex. föreningar, företag, andra organisationer) av kontakter som jobbar med barn, unga och kultur.
* ha erfarenhet av tillgänglighetsarbete gentemot barn och unga.


Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Med fantasi och kunskap erbjuder Biblioteken i Malmö möjligheter som utjämnar skillnader inom vitt skilda områden så som läsning, berättande, demokratiskt deltagande, kulturengagemang och digital kompetens. Biblioteken i Malmö har drygt 180 medarbetare och cirka 4000 besökare om dagen. Vi är en del i det starka kulturutbudet i staden och är med och driver utvecklingen av den moderna folkbildningen i Sverige. Vi vill ge varje generation Malmöbor förutsättningarna att vara medskapande i framtidens biblioteksverksamhet. Arbetssätten fokuserar mer och mer på brukarmedverkan vilket ställer höga krav på flexibilitet, samarbete och lyhördhet hos oss som arbetar här.

På sektion Barn har vi högt i tak för varje medarbetare att komma med idéer som utvecklar verksamheten. Här finns möjligheter att ta ansvar utifrån sina kompetenser och god kollegial sammanhållning. Sektionen har ett nära samarbete med den andra delen av enhet Barn & Unga, sektion Unga, samt resten av biblioteken i Malmö. Informationspass präglas av givande och engagerade möten med Malmös barn.
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga