Malmö stad · Publicerad 10 juli 2020

Arbetsuppgifter

Strategiska avdelningen söker nu två enhetschefer som vill vara med och utveckla förvaltningens arbete och göra skillnad i vardagen för förvaltningens medarbetare och i förlängningen för de Malmöbor som behöver hjälp och stöd från förvaltningens verksamheter. Som enhetschef är du direkt underställd avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Du har budget-, personal- och arbetsmiljöansvar för enheten. I rollen som enhetschef ansvarar du både för att i samverkan med andra aktörer strategiskt planera utvecklingsarbete inom de områden som finns i enhetens uppdrag samt arbeta som första linjens chef med ansvar att leda och fördela arbetet inom enheten. Vi ser att du tillämpar tillitsbaserad styrning och ledning i ditt arbete. Du ska tillsammans med dina enhetschefskollegor skapa en effektiv och ändamålsenlig organisation som svarar mot det behov av stöd som verksamheten har för att klara uppdraget. Vi startar nu två nya enheter och söker därför, en chef för enhet kompetensutveckling och digitalisering och en chef för enhet systemförvaltning och utveckling.

Då det är viktigt att hålla ihop förvaltningens utvecklingsarbete arbetar avdelningens ledningsgrupp gemensamt med frågor inom strategiska avdelningens samtliga ansvarsområden. Ett viktigt fokusområde för dig och dina kollegor i ledningen samt för medarbetare är att utveckla former för internt och externt samarbete mellan avdelningar inom funktionsstödsförvaltningen samt mellan förvaltningarna i Malmö stad. Delar av uppdragen är förvaltningsöverskridande arbete och du kommer även arbeta ihop med verksamheterna inom hälsa, vård- och omsorgsförvaltningen samt arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Ansvarsområden enhetschef kompetensutveckling och digitalisering:
 • Ansvara för samordning av förvaltningens gemensamma kompetensutvecklingsarbete
 • Tillsammans med medarbetare utveckla förvaltningens utbildningsorganisation, lärmiljöer och utbildningar där digitala utbildningar utgör en central del
 • I nära samarbete med HR-avdelningen utveckla förvaltningens strategiska arbete inom ramen för kompetensförsörjning
 • Ansvara för utvecklingsprojekt inom kompetensutvecklingsområdet
 • Tillsammans med övriga socialförvaltningar verka för gemensam utveckling inom områdena kompetensutveckling och digitalisering
 • Utveckla och föreslå visioner, målbilder och strategier för digitalisering, välfärdsteknik och e-hälsa
 • Tillsammans med verksamheterna identifiera möjligheter och behov av digitala lösningar
 • Stödja införandet av digital teknik genom att tillhandahålla struktur och resurser samt driva införandeprojekt
 • Utveckla nya tjänster och modeller för välfärdsteknik och e-hälsa
Ansvarsområden enhetschef systemförvaltning och utveckling:
 • Strategisk planering av IT-miljö, systemförvaltning och systemutveckling
 • Ansvara för att utveckla och förvalta funktionsstödsförvaltningens samt hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens IT-system specifika för vård och omsorg
 • Ansvara för förvaltningens organisation för verksamhetssystem
 • Samarbeta med stadens IT-organisation och externa leverantörer
 • Tillsammans med övriga socialförvaltningar, gemensamt driva frågor inom området
 • Ansvara för upphandlingar kopplade till drift och utveckling av system
 • Stödja förvaltningarnas verksamhetsutveckling och möjlighet till digitalisering
 • Ansvara för samordning, support och underhåll av förvaltningens system specifika för vård och omsorg samt utbildningsplattform
Du har stöd i ditt uppdrag från chef, kollegor, chefsstöd och från förvaltningens ekonomi-, HR- och kommunikationsavdelningar. Inom Malmö stad erbjuds även kommungemensam arbetsmiljöutbildning, mentorskap och ledarskapsdagar. Vi tillämpar flextid och erbjuder friskvårdsbidrag.

Kvalifikationer

Kvalifikationer gällande båda tjänster:

Vi söker dig som har relevant universitet/högskoleexamen om minst 180 hp eller motsvarande.Vi vill att du har minst 3 års chefs- eller ledarerfarenhet och har erfarenhet av att leda övergripande verksamhetsutveckling och förändringsarbete. För att lyckas i uppdraget behöver du även ha kunskaper om projekt- eller processledning.

Du har förmåga och intresse att arbeta såväl strategiskt som operativt och du förstår sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser. Har du erfarenhet från liknande chefsuppdrag inom aktuellt ansvarsområde samt erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation är det meriterande. Vi ser det även som meriterande om du har kunskap om hälso- och sjukvård, SoL och LSS.

För att lyckas i uppdraget är det viktigt att du har en mycket bra samarbetsförmåga och att du leder dina processer genom samverkan och delaktighet. Du är tydlig, kommunikativ, pedagogisk och relationsskapande. Vidare är det viktigt att du arbetar strukturerat och organiserat samt har en förmåga till att se helhetsperspektiv då du kommer behöva hantera en bredd av frågor och arbeta med många uppdrag parallellt. Som person är du driven och resultatinriktad.

Du har en mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift samt känner dig bekväm med att ta del av och kommunicera information på engelska.

Kvalifikationer för enhetschef kompetensutveckling och digitalisering:

Kunskap om och erfarenhet av strategiskt kompetensutvecklingsarbete och utbildningsfrågor är meriterande

Kunskap om socialtjänstens uppdrag är meriterande

Kunskaper om och erfarenhet av digitaliseringsarbete, välfärdteknik/e-hälsa är meriterande

Kvalifikationer för enhetschef systemförvaltning och utveckling:

Kunskap om systemförvaltning, digitalisering eller annat IT område är meriterande

Erfarenhet av att leda upphandlingar är meriterande

Om arbetsplatsen

Strategiska avdelningen på funktionsstödsförvaltningen består av 5 enheter. Avdelningen arbetar med att stötta verksamheterna i kvalitetsutveckling, processledning, strategiskt utvecklingsarbete och gemensam administration. Detta innefattar bland annat strategisk förvaltningsgemensam planering, analys och uppföljning samt bevakning av forskningsfrågor inom funktionshinderområdet och socialpsykiatrin.

I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 2400 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang, kreativitet och tillit till våra medarbetare för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelse

Datum för intervjuer är planerade till den 13/8, 14/8 och ev. 17/8 2020.

Övrigt

Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor som specifika jobb besvaras av kontaktpersonen som anges i annonsen
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga