Malmö stad · Publicerad 18 dec 2020

Avdelningen för ordinärt boende inkluderar hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering, korttidsverksamhet och verksamhetsutveckling, och är med sina 2 500 medarbetare förvaltningens största avdelning. Avdelningen har en budget på cirka 1,3 miljarder kronor.

Arbetsbeskrivning

Som avdelningschef för ordinärt boende är det din uppgift att leda och utveckla avdelningens uppdrag att erbjuda våra Malmöbor en högkvalitativ vård, omsorg och service i hemmiljö. Att ständigt ha fokus på hög brukarnöjdhet och kontinuerligt kvalitetsarbete är därför viktiga arbetsuppgifter.

Totalt sett får var femte kommuninvånare som är 65 år eller äldre någon form av insats från Malmö stad, de flesta från hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Oavsett om insatserna ges i hemmet eller på ett vårdboende är det viktigt att samordningen mellan våra olika verksamheter är god och att våra brukare och patienter upplever en hög och enhetlig service, inom såväl boendestöd som hemsjukvård och rehabilitering. En viktig del av chefsuppdraget är därför att kontinuerligt arbeta för att utveckla en så effektiv samverkan och samsyn som möjligt, såväl inom avdelningen som mellan förvaltningens olika avdelningar.

Att framgångsrikt leda en avdelning med cirka 2 500 medarbetare kräver sin ledare och är inget man gör ensam. Medarbetarnas delaktighet och samsyn kring avdelningens vision och mål måste vara hög. Ledarskapet är oavsett om det utövas på avdelningsnivå, enhetschefsnivå eller hos våra sektionschefer - som leder våra medarbetare som dagligen stödjer våra brukare - av allra största vikt. Avdelningschefen leder och samordnar genom sin ledningsgrupp bestående av åtta enhetschefer med olika ansvarsområden, som har som sin viktigaste uppgift att ge sektionscheferna bästa möjliga förutsättningar och stöd.

All vård och omsorg står inför stora utmaningar och spännande möjligheter, bland annat genom fortsatt utveckling av digitala tjänster som underlättar i vardagen. En viktig del i uppdraget som avdelningschef är därför att se ett kontinuerligt utvecklingsarbete som en naturlig del av chefsuppdraget.

Samverkan med våra fackliga organisationer är en annan mycket viktig del av avdelningschefens uppdrag. Vi har olika roller, men vi har samma mål, att som attraktiv arbetsgivare erbjuda Malmöborna den bästa vård och omsorgen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som med ett tydligt och stort engagemang har skaffat en gedigen erfarenhet av att framgångsrikt ha verkat både som chef och ledare på strategisk nivå i organisationer med liknande uppdrag.

Du är van att leda genom andra chefer och du har lätt för att samla din ledningsgrupp kring visioner och mål samt att skapa samsyn kring uppdrag och beslut. Ditt ledarskap är modigt och tydligt men också lyssnande och prestigelöst. Du har en hög förmåga att bygga förtroendefulla relationer och du visar din omgivning tillit och förtroende, samtidigt som du också ställer höga krav på resultat.

Din förmåga att på ett pedagogiskt sätt kommunicera klart och tydligt måste vara hög. Du måste också ha en god analytisk förmåga och lätt för att se och förstå helheter och sammanhang. Givetvis har du också den planeringsförmåga och struktur i arbetet som krävs för framgångsrikt axla ett så här omfattande ansvar.

Du har en akademisk examen med sjukvårdsinriktning eller annan relevant examen med inriktning mot vård och omsorg, och du har erfarenhet av att arbeta med eget ansvar för resultat, personal och ekonomi.

Välkommen med din ansökan.

Hälsa, vård & omsorg - när varje dag är viktigast!

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla vår stad och bidra till Malmöbornas bästa. Vi har Sveriges viktigaste jobb och hos oss finns framtidens arbetsplats. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Här gör vi skillnad. Vill även du vara med och påverka?

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra cirka 5 500 medarbetare Sveriges största förvaltning för vård och omsorg. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering samt tillhörande biståndshandläggning. Hos oss är varje dag viktigast och du får vara med och bygga morgondagens vård och omsorg.

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Kontaktpersoner

Elvira Karat
Vision
elvira.karat@malmo.se

Jacqueline Mkada
Vårförbundet
jacqueline.mkada@malmo.se

Ann Hedman
Saco
ann.hedman@malmo.se

Scipe Ramadani
Ledarna
scipe.ramadani@malmo.se

Olga Krivtsova
Kommunal
olga.krivtsova@malmo.se
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
Idag
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Underkategori
Chefsbefattningar
Hemsida
http://malmo.se

Inga fler liknande jobb tillgängliga