Malmö stad · Publicerad 17 juli 2020

Vi i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är, med våra ca 5 500 medarbetare, Malmö stads största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för bland annat Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård, rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Var med och bygg morgondagens vård och omsorg - Malmö behöver dig!

Arbetsuppgifter

Välkommen till ett utvecklande chefsuppdrag på avdelningen för Hälsa och förebyggande. Här ansvarar vi för insatser och stöd till andra avdelningar vad gäller det hälsofrämjande och förebyggande arbete. Hälsofrämjande och förebyggande insatser har positiva effekter på hälsan och ökar livskvaliteten hos äldre personer. Hos oss har vi ett särskilt angeläget uppdrag att öka livskvaliteten och motverka ofrivillig ensamhet hos våra seniorer i Malmö samt utveckla nya former för social gemenskap och delaktighet i samhället. Vi verkställer även beslutade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och utför insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Avdelningens verksamheter omfattas av mötesplatser för seniorer, volontärverksamhet, dagverksamheter, fixartjänster, It-fixare, fallprevention, uppsökande verksamhet, anhörigkonsulenter, ledsagarservice, kontaktperson, avlösning i hemmet, konsultativa demens- och psykiatrisjuksköterskor, Silviasystrar och rehabgruppen Fenix. Här arbetar cirka 350 medarbetare och avdelningen är organiserad i tre enheter.

Till en av avdelningens tre enheter söker vi nu en inspirerande chef och ledare. Enheten för mötesplatser och volontärverksamhet, axlar även ett särskilt uppdrag i det förvaltningsgemensamma utvecklingsarbetet, att öka livskvalité och motverka ofrivillig ensamhet bland seniorer. Enheten har ett nära samarbete med övriga enheter inom avdelningen samt med andra samarbetspartners, både interna och externa. Vi erbjuder ett stimulerande och utvecklande chefsuppdrag i en verksamhet som präglas av ett ”Varje dag är viktigast”-tänk.

Som enhetschef ansvarar du och leder, med hjälp av dina sektionschefer, såväl det strategiska som det löpande operativa arbetet inom enheten. Du har även ansvar för att planera och leda mer övergripande processer i avdelningen eller i förvaltningen som är kopplade till enhetens uppdrag. Som enhetschef är du direkt underställd avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp där du verkar utifrån en helhetssyn på Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.

En stor del av ditt arbete handlar om att leda utvecklings- och kvalitetsarbete inom enheten. Ditt uppdrag som enhetschef innebär att du i samverkan med avdelningens ledningsgrupp, dina sektionschefer och enhetens medarbetare utvecklar arbetsformer och processer för professionell verksamhetsledning baserad på tydliga roller i styrkedjan i ett sammanhållet systematiskt kvalitetsarbete. Samtidigt initierar och utvecklar du aktivt samarbeten med övriga avdelningar inom förvaltningen, med andra förvaltningar i Malmö stad och med andra aktörer i samhället såsom föreningar, region Skåne och olika bostadsbolag.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en för uppdraget relevant akademisk utbildning i kombination med kvalificerad arbetslivserfarenhet. Din bakgrund inkluderar chefs- och ledarerfarenhet med solid erfarenhet av såväl hälsofrämjande arbete som systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete. Vi bedömer att din erfarenhet av hälsofrämjande arbete för seniorer och av att leda en verksamhet i förändring är starkt meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Erfarenhet av att ha arbetat i en politiskt styrd organisation är ett krav liksom erfarenhet av facklig samverkan. En mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift är ett krav.

Förutsättningar för att lyckas i uppdraget är en god analytisk förmåga, ett strukturerat arbetssätt samt en förmåga att skapa förtroende och kunna lyssna och läsa av situationer och sammanhang. Du har erfarenhet av att samverka och arbeta med målgruppen seniorer och har ett serviceinriktat förhållningssätt där gott bemötande och respekt är givet. Du är skicklig på att vårda relationer samt bygga nya nätverk över organisationsgränser.

Med ett entusiasmerande ledarskap som karaktäriseras av handlingskraft, integritet och ett kommunikativt förhållningssätt, fattar du kloka beslut som kan bidra till att utveckla så väl avdelningens som förvaltningens arbetssätt.

Malmö stad har ett framåtsträvande förhållningssätt där vi vågar utmana, prova nya vägar och värdesätter ett modernt och utvecklingsinriktat ledarskap som bygger på tillit men också på mod och tydlighet.

Du välkomnas till en förvaltning med hög kompetens och ett professionellt förhållningssätt som präglas av närhet och prestigelöshet.

Våra medarbetare känner en hög delaktighet och är yrkesstolta.

Lockas du av att bli en del av oss i vår organisation, delar våra värdegrunder och en nyckelperson för vår fortsatta utveckling?

Då vill vi gärna komma i kontakt med dig.

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Information om tjänsten

Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga