Malmö stad · Publicerad 13 okt 2020

Arbetsuppgifter

Arbetet som förvaltningsjurist innebär att du agerar rådgivande och kvalitetssäkrande gentemot verksamhet och politik.

I arbetsuppgifterna ingår att ge stöd och råd till förvaltning och nämnd i juridiska frågor.
I tjänsten ingår också att företräda nämnden inför domstol och andra myndigheter. Det handlar framförallt om muntliga förhandlingar i förvaltningsdomstol vid överklagan av beslut enligt LSS och socialtjänstlagen. Andra typer av processer kan också förekomma, både i förvaltnings- och allmän domstol.
Dessutom ingår i arbetet att delta i kompetensutveckling av medarbetare inom förvaltningen.

Vi förväntar oss att du har en god kunskap om den lagstiftning som styr våra externa samarbetspartners då du kommer att:
  • Vara juridiskt rådgivande/vägledande när prövning ska ske i ärenden av principiell karaktär.
  • I ett nära samarbete med myndighetskontoret vidareutveckla formerna för enhetliga bedömningar och rättssäkra beslut.
  • Företräda förvaltningens/kommunens juridiska intressen.
  • Företräda förvaltningen/kommunen i processer i domstol och förhandlingar av olika slag
  • Svara på remisser från b.la olika instanser och departement
  • Upprätta, tolka och granska avtal.
  • Handlägga och föredra ärenden och även bistå handläggarna med råd kring exempelvis tjänsteskrivelser, yttranden etc.
  • Informera och svara för utbildningsinsatser för medarbetare och förtroendevalda inom ditt juridiska ansvarsområde.
Kvalifikationer

Flerårig erfarenhet från kvalificerat juridiskt arbete i offentlig verksamhet alternativt arbete med koppling till sådan verksamhet. Erfarenheten ska inte ligga mer än två år tillbaka i tiden.

Bred allmänjuridisk kompetens och mycket god kunskap om lagstiftning som styr kommunal och offentlig verksamhet, särskilt med anknytning till funktionsstödsförvaltningens verksamhet. Det rör sig framförallt om LSS, socialrätt, hälso- och sjukvårdsrätt, förvaltningsrätt, offentlighet- och sekretesslagstiftning och kommunalrätt.

Du har en god samarbetsförmåga och pedagogisk förmåga och kan uttrycka dig väl, både muntligt och skriftligt.
Du ska vara flexibel och serviceinriktad samt ta eget ansvar för att strukturera och organisera dina arbetsuppgifter. Det krävs att du har ett mycket gott omdöme och att du både kan ta till dig komplex information och göra korrekta avvägningar och bedömningar.

Om arbetsplatsen

Funktionsstödsförvaltningens fyra stabsavdelningar har att stödja verksamhetens tre avdelningar (LSS-boende, stöd hälsa och daglig verksamhet samt myndighet och socialpsykiatri) i myndighetsfrågor och utövande av myndighetsbeslut samt utförandet av vård och omsorg. Juristen ingår i stabsorganisationen direkt underställd förvaltningsdirektören.

I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 2400 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100 %
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2020-12-01 eller enligt överenskommelse

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om specifika jobb besvaras av kontaktpersonen som anges i annonsen.
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
1 nov 2020
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Juridik
Hemsida
http://malmo.se

Inga fler liknande jobb tillgängliga