Malmö stad · Publicerad 26 nov 2021

Arbetsuppgifter

Enheten för överförmyndarärenden söker nu handläggare våra två team.

I ansökningsteamet kommer du att utreda och handlägga ärenden rörande enskildas behov av ställföreträdare. Det innebär bland annat att granska inkomna handlingar och driva fram utredningar till beslut. I teamet utreder du även behov av byte av ställföreträdare. Teamet ansvarar även för all rekrytering och utbildning av nya ställföreträdare.

I granskningsteamet kommer du att handlägga och fatta beslut i pågående ärenden om ställföreträdarskap. Det innebär bland annat att granska redovisningshandlingar och fatta beslut om arvodering till ställföreträdare. I arbetet ingår också att handlägga ansökningar om olika typer av tillstånd som ställföreträdarna behöver i sina uppdrag samt utreda brister i uppdraget som ställföreträdare. På enheten finns även ett barnteam.

Arbetet innebär såväl myndighetsutövning som administration. Arbetet innebär också kontakter med enskilda, ställföreträdare, anhöriga, myndigheter samt interna och externa samarbetspartners. Som en naturlig del av arbetet ingår verksamhetsutveckling och förbättringsarbete. Enheten är inne i en intensiv utvecklingsfas som vi hoppas du vill vara en del av.

Kvalifikationer

Vi söker dig som:
  • har examen från högskola/universitet på minst kandidatnivå med inriktning mot ekonomi, juridik eller samhällsvetenskap
  • är stabil och har förmåga att skapa förtroende hos enskilda och samverkanspartners
  • har mycket god samarbetsförmåga och vana av att arbeta i team för att nå gemensamma mål
  • agerar på eget initiativ, är handlingskraftig och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
  • har ett systematiskt arbetssätt med en god förmåga att prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
  • kan förstå och analysera komplexa frågor
  • kommunicerar klart, tydligt och strukturerat, både i tal och i skrift
Det är meriterande om du har arbetat med kvalificerade utredningar och fattat myndighetsbeslut som har påverkat individer samt har erfarenhet av att möta människor i olika livssituationer

Vi erbjuder dig en varierande tjänst där du får vara del av ett spännande uppdrag som gör skillnad för våra malmöbor.

Välkommen med din ansökan!

Om arbetsplatsen

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.

Enheten för överförmyndarärenden ansvarar för tillsynen över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Enheten fattar också beslut om tillstånd till dessa ställföreträdares olika åtgärder, utser ställföreträdare och beslutar om arvode till ställföreträdare. Enheten utreder också behov av ställföreträdarskap och yttrar sig till tingsrätten i dessa ärenden. Enheten ansvarar även för att rekrytera personer till uppdrag som ställföreträdare och att se till att ställföreträdarna får tillräcklig utbildning för att klara sina uppdrag. Hela enhetens verksamhet sker med stöd av delegation från överförmyndarnämnden.

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse

Övrigt

Till intervjun får du gärna ha funderat lite kring två referenspersoner som du skulle kunna lämna uppgifter på, helst tidigare chefer. Innan anställning behöver du uppvisa en giltig ID-handling (nationellt id-kort eller pass) och relevant examensbevis.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
9 dec 2021
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Juridik
Hemsida
http://malmo.se

Inga fler liknande jobb tillgängliga