Malmö stad · Publicerad 9 okt 2020

Arbetsuppgifter

I uppdraget som Socialt ansvarig samordnare (SAS) samarbetar du med ansvariga chefer för verksamheterna för att säkerställa att verksamheterna uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar, föreskrifter och beslut inom området.

Som SAS ansvar du tillsammans med SAS-kollegor för arbetet med avvikelsehantering och att skriva utredningar om missförhållanden enligt Lex Sarah. Arbetet innebär även ett tätt samarbete med Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). Du ansvarar även för kompetenshöjande insatser i verksamheten gällande avvikelser, lex Sarah och IT-system avsett dessa.

I arbetsuppgifterna ingår systematiskt kvalitetsarbete i form av att planera och leda avdelningens kvalitetsråd. Du deltar även i förvaltningens övergripande kvalitetsråd. Arbetsuppgifter inom egenkontroll och interkontroll i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitetsarbete ingår. I det arbetet ingår även att leda avdelningens riskdialog, arbete med kvalitetsberättelse samt målarbete.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleutbildning som socionom eller inom social omsorg, alternativt annan relevant eller likvärdig högskoleexamen.

Du ska ha kunskaper och erfarenheter av att arbeta med kvalitetssäkring och uppföljning inom LSS. Du ska även ha god förståelse för hur en politiskt styrd organisation fungerar.

Vidare ska du ha gedigen vana av utredningsarbete och ha dokumenterad god förmåga att utrycka dig i tal och skrift. Förståelse för vad en avvikelse är och förmågan att bedöma avvikelsens allvarlighetsgrad.

Du ska ha god pedagogisk förmåga för att kunna stödja, informera och utbilda medarbetare och chefer i avdelningen samt för att föredra ärenden för förvaltningens arbetsutskott.

Uppdraget kräver att du har en analytisk förmåga, är noggrann och har god samarbetsförmåga likväl som att självständigt kunna planera och organisera arbetet utifrån inflöde av ärenden

Om arbetsplatsen

Avdelningen för LSS-bostäder ansvarar för att personer i behov av särskilt stöd och särskild service får ett boende med goda levnadsvillkor.

Avdelningen är mitt inne i ett arbete med att införa en pedagogisk struktur och ett teambaserat arbetssätt i samtliga bostäder. Det innebär en implementering av verksamhetsnära pedagogisk struktur som hålls samman av omsorgspedagoger. För att säkra förändringarna och verka för samriktning i verksamheterna utformas ett gemensamt verksamhetsprogram, ett dokument som beskriver på vilket sätt arbetet inom LSS-bostäder utförs.

Avdelning LSS-bostäder ansvarar för drygt 100 LSS-bostäder för personkrets 1 och 2 i hela Malmö.

I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 2400 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Den 1/1-21 eller enligt överenskommelse

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om specifika jobb besvaras av kontaktpersonen som anges i annonsen.
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
30 okt 2020
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Hälsa & Sjukvård
Hemsida
http://malmo.se

Inga fler liknande jobb tillgängliga