Malmö stad · Publicerad 11 okt 2021

Arbetsuppgifter

Är du redo för något nytt?

Du kommer att tillhöra skolans EHT-team, bestående av skolledning, två speciallärare, en specialpedagog, en kurator samt en skolsköterska. Vårt gemensamma mål är att skapa en hållbar och kvalitativ verksamhet där vi tillsammans skapar bästa förutsättningar för varje elevs lärande och utveckling.

Forskning och lärande ska gå hand i hand och vår verksamhet ska redan från tidig ålder genomsyras av ett språkinriktat- och differentierat arbetssätt. För att skapa samsyn och hålla en gemensam riktning på skolan har vi ett väldigt nära och transparent samarbete. Arbetet med att starta upp flexgruppen är i startgroparna så nu finns en unik möjlighet att vara med och forma denna undervisningsgrupp från grunden. Du kommer att ha en nyckelroll i utvecklingen av det pedagogiska arbetet för att möta behoven hos våra elever, främst kopplade till vår flexgrupp. Detta arbete kommer ske i nära samråd med dina närmaste kollegor i vårt spec.team, övriga lärare och elevassistenter.

Du kommer ha regelbundna avstämningar med så väl lärare, spec.team som med skolledningen.

På Österportskolan erbjuds du:
  • Ett gott arbetsklimat och ett trevligt kollegium med många behöriga och legitimerade lärare
  • En kommunikativ, kvalitativ och transparent skolledning som leder skolan tydligt, målinriktat utifrån Malmö stads vision ”Varje elevs bästa skola”.
  • Interna fortbildningsinsatser med fokus utifrån skolans åtaganden
  • En anrik skola med många härliga och lustfyllda traditioner.
  • Ett härligt och stöttande spec.team
Kvalifikationer

Du som söker är legitimerad speciallärare. Har du tidigare erfarenheter av arbete i flexgrupp eller särskild undervisningsgrupp så är det meriterande.

Vi söker en dig som är kreativ och har tydliga förväntningar på eleverna samt en förmåga att anpassa undervisningen så att alla elever utvecklas. Arbetet kräver ett flexibelt förhållningssätt, god samarbetsförmåga samt en positiv elevsyn. Har du tidigare erfarenhet av arbeta med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är det meriterande. Du har en god insikt och kunskap i skolans styrdokument och kan tillämpa dem i ditt dagliga arbete. Du har en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därmed också leda och organisera arbetet mot eleven/eleverna för att skapa god studiero och en god lärandemiljö under hela dagen.

Som person är du en lugn och trygg ledare för eleverna. Du har en god förmåga att skapa rutiner och strukturer som gör att undervisningen blir tillgänglig och individuellt anpassad. Du är skicklig på att skapa goda och förtroendefulla relationer så väl med elever, kollegor som med vårdnadshavare. Du har erfarenhet av att arbeta på individ- och gruppnivå. Du är prestigelös och har ett helhetsperspektiv, med fokus på elevernas behov och verksamhetens bästa.

Om arbetsplatsen

Österportskolan är en skola mitt i centrum av Malmö med både närhet till kultur och parker. Vår skola är en F-6 verksamhet och hos oss går det ca 560 elever. På Österportskolan är vår tro att vi blir bättre när vi arbetar tillsammans och där våra beslut alltid grundar sig utifrån elevernas bästa. Vårt arbete strävar mot att alla kan, vill och vågar. Vår organisation bygger på ett distribuerat ledarskap som bidrar till stort utrymme för varje medarbetare att vara delaktig och tidigt skapa sig eget ägarskap över sin arbetssituation. Tillsammans skapar vi den bästa av skolor - så väl för våra elever som för våra medarbetare!

Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med 77 skolor, 6400 medarbetare och 34500 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidare.
Omfattning: Heltid.
Antal tjänster: 1.
Tillträde: Enligt överenskommelse.

Övrigt

Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med media-säljare, rekryteringssajter och liknande.
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
22 okt 2021
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Utbildning
Underkategori
Fritidspedagog
Hemsida
http://malmo.se

Inga fler liknande jobb tillgängliga