Malmö stad · Publicerad 30 mars 2021

Välkommen till den Strategiska Utvecklingsavdelningen inom Hälsa, vård- och omsorgsförvaltningen. I vårt uppdrag ingår att arbeta förvaltningsövergripande med att driva och stödja våra verksamheter inom områden såsom kvalitetsutveckling, digitalisering, väldfärdsteknik, omvärldsanalys och forskning. Vi arbetar även med intern kontroll, mänskliga rättigheter samt samverkan med Region Skåne.

Avdelningen består i nuläget av våra två enheter Digitaliseringsenheten och enheten för Forskning och utveckling (FoU), kvalitet och utbildning. Den sistnämnda enheten kommer nu att bli uppdelad i två enheter där den nya kommer att bli enhet för FoU och kompetensutveckling. I dess huvuduppdrag ingår att stödja förvaltningens arbete med just forskning, utveckling, samt kompetensutveckling. Detta utvecklingsarbete sker i nära samarbete med Hälsa, vård- och omsorgsförvaltningens olika verksamheter, hälso- och sjukvården, samt olika lärosäten.

Till avdelningen och Enheten för FoU, och kompetensutveckling erbjuder vi nu ett mångfacetterat och utvecklande chefsuppdrag där du som enhetschef för FoU och kompetensutveckling fyller en viktig funktion i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens fortsatta utveckling.

Arbetsuppgifter

I uppdraget som enhetschef ansvarar du för att driva och samordna förvaltningens gemensamma kompetensutvecklingsarbete inom kärnuppdraget vård och omsorg. Arbetet omfattar att leda arbetet med FoU samt att samordna arbetet med verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterskestuderande.

I rollen som enhetschef har du ett övergripande förvaltningsansvar att tillsammans med verksamheterna och medarbetarna i kompetenscentrum utveckla arbetet med kompetensutveckling och tillsammans med FoU-koordinatorerna vidareutveckla FoU-arbete i förvaltningen. I enheten ingår utbildare, utbildningssamordnare, HR-konsult och FoU-koordinatorer.

Du ansvarar även för att tillsammans med medarbetare verka för och främja den praktiknära forskningen, knyta ihop samarbetet med lärosäten i olika forskningsprojekt samt stödja verksamheterna kring forskning och utveckling. Tillsammans med verksamheterna ansvarar ni för att ta fram en flerårig kompetensplan som bygger på verksamheternas behov. Du ansvarar för kompetensbudget för förvaltningen och samordnar eventuella stadsbidrag som riktar sig till kompetensutveckling samt ansökningar till omställningsfonden.

En viktig del i den framtida utvecklingen är att leda arbetet med hur förvaltningen kan utveckla olika former av lärande och skapa lärmiljöer på arbetsplatserna samt utveckla introduktionen av nya medarbetare.

Du leder arbetet gällande de interna utbildningarna som genomförs av kompetenscentrums medarbetare samt ansvarar även för att samordna uppdragsutbildningar via externa arrangörer. Samarbetet med dina medarbetare kännetecknas av stort engagemang och samsyn i avdelningens utvecklingsarbete. Ett gott samarbete med Malmö Universitet gällande VFU, verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterskestuderande ingår också i uppdraget.

Enhetschefen har budget-, personal- och arbetsmiljöansvar för enheten och ska leda och fördela arbetet inom enheten. Som Enhetschef är du direkt underställd avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp där du verkar utifrån en helhetssyn på hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.

Kvalifikationer

För att lyckas i uppdraget krävs en god analytisk förmåga, ett strukturerat arbetssätt samt en förmåga att skapa förtroende och kunna lyssna och läsa av situationer och sammanhang. Du drivs av en nyfikenhet inför våra verksamheter och din förmåga att tänka strategiskt och se till helheten. Du förväntas att tillsammans med din enhet bidra till att förvaltningen ligger i framkant och fortsätta skapa goda förutsättningar för en utbildningsverksamhet. Som ledare har du en god kommunikativ förmåga och integritet som bidrar till att utveckla samarbetet inom förvaltningen, samt bidrar till förvaltningens struktur och metoder för kompetensutveckling.

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut, Leg fysioterapeut/sjukgymnast eller annan högskoleutbildning inom Hälsa-och sjukvård om arbetsgivaren bedömer likvärdig. Din bakgrund inkluderar mångårig chefs- och ledarerfarenhet i kombination med solid erfarenhet av systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete, gärna med pedagogisk inriktning. Vidare krävs goda kunskaper i aktuella styrdokument samt erfarenhet av målstyrning och uppföljning. Att du har erfarenhet av att arbeta med komplexa processer tror vi är en förutsättning. Vi bedömer att erfarenhet av att ha arbetat i en politiskt styrd organisation är viktigt, liksom erfarenhet av god samverkan med fackliga representanter. Detta kommer att vara centrala delar i ditt arbete. En mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift är ett krav. Det är även meriterande om du har erfarenhet av samverkan med universitet och högskola med koppling till sakfrågan.

Information om tjänsten

Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
18 apr 2021
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Underkategori
Chefsbefattningar
Hemsida
http://malmo.se

Inga fler liknande jobb tillgängliga