Malmö stad · Publicerad 22 dec 2020

Arbetsuppgifter

Nu söker vi dig - en strukturerad och engagerad rektor som vill leda och utveckla för varje elevs bästa skola.

Som rektor har du lednings-, utvecklings-, uppföljnings- och samverkansansvar. Du har det övergripande ansvaret för ekonomi, kvalitet och resultat inom skolenheten och är direkt underställd utbildningschef.

Du är en god kommunikatör och organisatör som med hjärta, värme och tydlighet leder medarbetare och elever mot ökad måluppfyllelse. Du månar om att vara en synlig, närvarande och inlyssnande ledare för såväl personal, elever som föräldrar.

Ledningsgruppen består av dig, fyra biträdande rektorer (tre med ansvar för grundskolan med ansvar för var sitt F-6-spår och en ansvarig för fritidshem) och en administrativ chef där ni har ett nära samarbete för att organisera för varje elevs bästa skola. Det ingår också i ditt uppdrag att tillsammans med övriga chefer och ledare verka för ett socialt hållbart Malmö där varje elev ges likvärdiga möjligheter att nå uppställda mål.

Organisationen ska präglas av lärande, där erfarenheter och kunskaper sprids och utvecklas mellan medarbetare, ledare och verksamhet. Du är en pedagogisk ledare som arbeta för att varje elev får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån egna förutsättningar. Du har resultatfokus och driver ett systematiskt kvalitetsarbete och kollegialt lärandet utifrån verksamhetens riktning och åtaganden. Det förväntas av dig att arbeta med distribuerat ledarskap där ditt ledarskap präglas av öppenhet och inkludering där medarbetare får möjlighet att ta ansvar för verksamhetens utveckling. Du har en stark vilja att skapa goda relationer i organisationen och gentemot våra samarbetspartners. Du ska vara drivande i att skapa en kreativ, trygg och god lärmiljö för våra elever och medarbetare. Du är ambassadör och verkar för att Malmös samtliga grundskolor är attraktiva för elever och föräldrar samt att våra arbetsplatser är kända för att ge de allra bästa förutsättningarna för det pedagogiska uppdraget och ledarskapet.

Som rektor för Rörsjöskolan kommer du att ingå i utbildningsområde C och du tillhör en rektorsgrupp med 15 andra rektorskollegor.

Kvalifikationer

Du som söker har en akademisk utbildning, om minst 180 hp med en pedagogisk inriktning. Det är en förutsättning att du har tidigare skolledarerfarenhet alternativt annan likvärdig ledar- eller chefserfarenhet. Vi vill att du har en pågående eller slutförd rektorsutbildning. Har du någon annan ledarutvecklingsutbildning med dig ser vi det som meriterande. Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet av distribuerat ledarskap och har lett andra chefer och ledare. Du ska vara väl förtrogen och trygg med att driva pedagogiskt ledarskap och har elevernas och personalens lärande i främsta rum. Du har en god förmåga bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, analysera verksamhetens behov och utifrån det staka ut riktning för verksamhetens utveckling och arbeta målmedvetet med att få alla dina medarbetare och elever med dig.

Vi söker en chef som förstår och ser vikten av god kommunikation internt, med din ledningsgrupp, medarbetare, elever och vårdnadshavare, och externt inom förvaltningen och externa samarbetspartners. Du har lätt för att skapa och upprätthålla sociala och förtroendefulla relationer, är socialt skicklig och som alltid ser de positiva aspekterna i en situation. Du är trygg i din roll som rektor och har ett ledarskap som möjliggör delaktighet och engagemang bland dina medarbetare samtidigt som du arbetar mot uppsatta mål och fokuserar på resultat. Vidare arbetare du metodiskt och strukturerat och har lätt för att fatta beslut samt arbetat följsamt och flexibelt i förvaltningen.

Välkommen med din ansökan!

Om arbetsplatsen

Rörsjöskolan är en växande F-6-skola med idag drygt 660 elever. Skolan växer successivt och kommer att bli en skola F-6 med ca 800 elever i fem paralleller. Skolan finns i Rörsjöstaden, vid Värnhem, i närheten av såväl grönområden som kulturella aktiviteter. Delar av skolan är nybyggda, nyrenoverade och det pågår fortsatt renovering/uppfräschning av befintliga lokaler. Våra byggnader är charmiga, då de anknyter till vår långa och traditionsrika historia. Samtidigt anpassar vi lokalerna och ställer om till de krav som ställs på en modern och växande skola. Våra klassrum är välutrustade med datorer, Ipads och projektorer. Just nu ser vi också över övrig teknisk utrustning för våra elever. Skolan har en stor härlig skolgård med bland annat hinderbana, fotbollsplan och basketplan. Våra kompetenta lärare tillsammans med våra 13 grundlärare i fritidshem och övrig personal driver ett aktivt utvecklingsarbete på. Vi har med andra ord höga krav och förväntningar på varandra. Vi har satsat och rekryterat skickliga lärare inom praktisktestetiska ämnen och arbetar kulturinriktat tillsammans med Kulturskolan via El Sistema och med Malmö Latin och deras praktisk estetiska program. Målet är att vår kulturprofil ska genomsyra allt vårt arbete på skolan. Vi vill bygga upp och utveckla vårt elevhälsoarbete, SvA-kompetens samt distribuera ansvaret där alla medarbetare på skolan involveras i skolans SAM- och SKA-arbete. Vi söker en målinriktad, modig och godhjärtad rektor som med Power and Love vill leda en dynamisk skola med sikte på att vara skola i världsklass. Som rektor i grundskoleförvaltningen har du tillgång till olika stödinsatser från förvaltningen som tex hr, ekonomi, myndighetsutövning samt stöd i SAM- och SKA-arbete utifrån skolans identifierade behov.

Vill du vara en del av en skola under uppbyggnad där din insats kommer att göra skillnad? I så fall ser vi framemot din ansökan.

Delta i skapandet av varje elevs bästa skola - du också!

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse

Första intervjuer äger rum 2021-01-26. Möjlighet att ha intervju via Teams finns.
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
17 jan 2021
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Underkategori
Chefsbefattningar
Hemsida
http://malmo.se

Inga fler liknande jobb tillgängliga