Fastighets- och gatukontoret · Publicerad 12 sept 2019

Som avdelningschef är du direkt underställd fastighets- och gatudirektören och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Som en del av ledningsgruppen ska avdelningschefen bidra till att driva det strategiska utvecklingsarbetet för hela förvaltningen utifrån det politiska uppdraget.

Du kommer att bära det yttersta chefsansvaret för planering och inte minst genomförandet av Storstadspaketet, vilket innebär omfattande investeringar under perioden 2018-2035. En stor del av ditt arbete handlar om att du leder utvecklingsarbetet inom avdelningen samtidigt som du också aktivt initierar och utvecklar samarbeten med övriga avdelningar inom förvaltningen. Som avdelningschef för stadsutveckling ansvarar du för att staden arbetar proaktivt och strategiskt med exploatering (kommunal och privat mark), trafiksystem med alla trafikslag samt gator, parker, torg och grönytor i den befintliga staden. I din roll som avdelningschef har du mycket kontakt och samarbeten med olika aktörer både internt och externt.

Som avdelningschef har du verksamhets-, budget- och personalansvar samt ansvar för uppföljning av avdelningens verksamhet mot uppställda mål. Du har direkt personalansvar för 9 chefer och strateger. Avdelningen består av cirka 110 medarbetare.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort engagemang, intresse och kunskap om stadsutvecklings- och samhällsfrågor. Din bakgrund innefattar en akademisk utbildning i kombination med gedigen arbetslivserfarenhet med koppling till stadsutvecklingsområdet. Du har mångårig chefserfarenhet och är en driven och engagerad ledare som skapar ett gott arbetsklimat. Du är skickligt på att kommunicera och du har en förmåga att bygga goda relationer. Vidare ser vi att du är affärsmässig i dina beslut och kan se till helheten. Att du sedan tidigare har erfarenhet av att leda organisationer som driver större komplexa projekt och processer tror vi är en förutsättning. Vi kommer att lägga stor vikt vid din erfarenhet av att leda en verksamhet i förändring. Tidigare erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation är ett krav samt en mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.

Malmö stad erbjuder ett kvalificerat chefsuppdrag inom stadsutveckling där du får möjlighet att göra avtryck och vara med och forma det framtida Malmö! Vi kan erbjuda dig en karriär på en arbetsplats med utmanande arbetsuppgifter och spännande projekt. Du kommer att få arbeta strategiskt och långsiktigt men också bidra till att förvaltningen är en modern och attraktiv organisation med gott medarbetarskap och ledarskap, med hög grad av digitalisering och modern teknik.

Välkommen med din ansökan till Fastighets- och gatukontoret!

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Till Fastighets- och gatukontoret söker vi en avdelningschef som är redo att förstärka förvaltningen i det gemensamma arbetet med att planera och bygga en långsiktigt hållbar stad. Du är en strategisk och affärsmässig chef som arbetar med ett helhetsperspektiv och har ett starkt intresse för samhällsutveckling. Vi erbjuder ett stimulerande och utvecklande chefsuppdrag i en verksamhet som präglas av expansion och högt tempo. Känns det lockade? Då ser vi fram emot att höra från dig.

Fastighets- och gatukontoret äger, förvaltar och utvecklar stadens mark. Genom en effektiv och modern organisation möjliggör vi ett gott stadsliv för Malmöborna och stadens näringsliv. Vi bygger en stad.

Stadsutvecklingen i Malmö sker i en rasande takt och det är många som vill bosätta sig/etablera sig i vår stad. Här har stadsutvecklingsavdelningen en viktig funktion inom förvaltningen, då avdelningen driver projekt kopplat till exploatering, stadsmiljö och trafikinfrastruktur. Vi står just nu i startgroparna för att förverkliga det så kallade Storstadspaketet ett fyramiljardersprojekt med omfattande investeringar på infrastruktur och kollektivtrafik, cykelsatsning samt exploatering. Storstadspaketet kommer att genomsyra stora delar av förvaltningens arbete de kommande åren.
+ Läs mer om företaget
Sista ansökningsdag
30 sept 2019
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Underkategori
Chefsbefattningar
Kontakt
Mejla Anna Bertilson

Inga fler liknande jobb tillgängliga