Stadskontoret · Publicerad 29 okt 2019

Enheten, som idag har sex medarbetare, har i uppdrag att leda, samordna, utveckla och följa upp arbetet med säkerhet och beredskap i Malmö stad. Arbetet innebär bred samverkan och nätverksbyggande med olika samhällsaktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Fokus ligger på att tillsammans med stadens övriga verksamheter utveckla det systematiska arbetet, främja en kultur och ett arbetssätt där säkerhets- och beredskapsperspektiven införlivas i det dagliga arbetet i verksamheterna, förebygga att oönskade händelser inträffar och på att rusta Malmö i att hantera det som händer så bra som möjligt. Säkerhetsområdet innefattar frågor som rör fysisk säkerhet, evenemangssäkerhet, personsäkerhet, skadeförebyggande arbete, internutredningar, säkerhetsskydd och informationssäkerhet. Som enhetschef krävs att du har förståelse för delarna men framförallt att du kan se dessa i ett helhetsperspektiv. För att lyckas i uppdraget är det viktigt att du har förmågan att arbeta strategiskt och att leda enhetens specialister mot gemensamt uppsatta mål. Ditt ledarskap innebär att du stöttar dina medarbetare samt skapar engagemang, samarbete och struktur. Genom god kommunikation ger du dina medarbetare möjlighet att arbeta proaktivt och förmedlar en känsla av tillit. Du deltar i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med fem enhetschefer och avdelningschefen. Stadskontoret befinner sig en i spännande tid av förändring, där mod och en förmåga att tänka nytt blir en nyckel till framgång.

Kvalifikationer
Din utbildningsbakgrund innefattar en akademisk examen, alternativt annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet inom aktuellt sakområde som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Tidigare ledarerfarenhet är ett krav liksom flerårig, relevant arbetslivserfarenhet. Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation är meriterande. För denna tjänst krävs svenskt medborgarskap. Som person är du trygg, stabil, analytisk och van att fatta beslut på osäkra grunder. Du är utvecklingsinriktad och din förmåga att tillsammans med andra uppnå resultat är god. Du kan lyfta blicken och se den långsiktiga samhällsutvecklingen och leda förändring utifrån den. Det är lätt för dig att skapa relationer då du är lyhörd och förtroendeingivande. Du kan inspirera dina medarbetare och ge stöd, men också utmana i syfte att utveckla såväl medarbetare som verksamhet. En god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift är ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Välkommen med din ansökan till Stadskontoret och Omvärld och näringsliv! Tillträde enligt överenskommelse.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Stadskontoret har, som kommunstyrelsens förvaltning, en samordnande roll i förhållande till övriga förvaltningar inom Malmö stad. Stadskontorets centrala uppgiftsområde är policy-, strategi-, och utvecklingsfrågor samt uppföljning/utvärdering. Avdelningen Omvärld och näringsliv leder stadens arbete med att främja hållbar tillväxt. Här finns bland annat också stadens övergripande omvärldsfrågor, internationellt arbete, turism, arbetsmarknadsfrågor, säkerhet och beredskap, migration och stöd till den idéburna sektorn.
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga