Trafikverket · Publicerad 17 jan

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen!

Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Vill du jobba i den Regionala operativa ledningen i Trafikledningsområde syd? Vi söker dig som tycker om att vara i hetluften, men du måste även ha intresse för analys och uppföljning.
Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter
Driftledaren ska ha en samlad bild av väg- och järnvägsanläggningens tillgänglighet och status. Det innebär bl.a. att ha kontroll på avvikelser, ban- och väg-arbeten, risker och begränsningar i ett proaktivt syfte för att ge information och förutsättningar för både den dagliga driften samt trafikstörningar. Den operativa ledningen arbetar med att utarbeta strategier och åtgärder för att minimera effekterna av störningar för våra resenärer, trafikanter och godstransportörer. Driftledaren tar fram underlag till beslut i form av konsekvensbeskrivning och förslag på åtgärd med perspektiv på både säkerhet och trafik. Det kan vara prioritering och samordning när det gäller återställning av anläggningen, t.ex. under och efter en storm, kraftigt snöfall, samt andra större fel eller flera mindre som påverkar trafiken negativt.

För att kunna utföra sina uppgifter har driftledaren övergripande kunskap om avtal och hur anläggningen ser ut och fungerar. I det dagliga arbetet leder och samverkan du med bl.a. Trafikverkets drifttekniker och vägtrafikledare. Driftledaren följer upp och utvärderar händelser i den operativa driften och återkopplar även till andra aktörer i Trafikverket. I det proaktiva arbetet ingår planeringsmöten om kommande arbeten och förändringar i anläggningen.

Arbetstiderna är schemalagt skiftarbete där tjänstgöring helger och nattetid kan förekomma.

Kvalifikationer
Du har universitets- eller högskoleexamen, 180 hp, med teknisk inriktning, alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig. Du måste ha förmåga att kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.

Det är ett intressant och omväxlande arbete som ställer krav på goda ledaregenskaper, initiativtagande och att du som person är självgående. Förmåga att skapa relationer och att vara kommunikativ är en självklar egenskap hos en driftledare. Du skall också vara analytisk och se helhetsbilden, samt kunna hantera och selektera stora mängder information. Det är meriterande med erfarenhet av arbete i operativ miljö av företrädesvis drift av väg- eller järnvägs-anläggning, samt erfarenhet och kunskap om de anläggningar som finns och övervakas inom trafikledningsområdet.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2018-01-26

Upplysningar

Sektionschef Mikael Törnblad Persson
010-124 17 92

SEKO Dennis Ryd
010-123 8466

ST Kent Norlander
010 124 18 10

Saco Svante Lennerstedt
010-124 42 41
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga