Gunnebo Slott och Trädgårdar · Publicerad 28 sept

Vi rekryterar nu en VD som skall ta vid och vara med och förverkliga visionen att bevara och utveckla Gunnebo som en väl sammanhållen 1700-talsegendom, som väcker genklang internationellt. Gunnebo skall göra skillnad i samtiden genom att främja kulturarvsforskning, föra traditionellt hantverk vidare och gestalta historien, baserat på dokumenterad kunskap och en sund ekonomi. Ledorden är historisk trovärdighet, högklassigt hantverk och hållbar tillväxt.

Gunnebo är ett viktigt nav i Mölndals besöksnäring och ska aktivt bidra till att, tillsammans med stadens övriga bolag och förvaltningar, utveckla besöksnäringen både i det lokala och regionala perspektivet.

Ansvar och arbetsuppgifter
  • Vd har det samlade operativa ansvaret för en välplanerad verksamhet
  • Vd ansvarar för att historisk trovärdighet, högklassigt hantverk och hållbar tillväxt är ledord i den dagliga verksamheten
  • Vd skall leda, utveckla och följa upp verksamheten för att uppnå ekonomiska mål och kvalitetsmål i en effektiv organisation
  • Vd ansvara för underhåll av samtliga fastigheter, trädgårdar och parker
  • Vd ansvarar för inkomstbringande aktiviteter som t ex guidade turer, konferens, fest och bröllop, kurser, festivaler, den årliga sommarteatern (produktion, teknik, planering, marknadsföring och försäljning) men också att identifiera nya möjligheter för att öka intäkterna
  • Vd har extern representation, träffar samarbetspartners och skapar kontakter för att bygga och utveckla relationer inom näringsliv, stat, kommuner, landsting, internationella och nationella föreningar och organisationer
  • Vd rapporterar till styrelsen i bolaget
  • Som övriga Vd:ar i de kommunala bolagen ingår man i koncernledningsgruppen för Kvarnfallet Mölndal AB
  • Direkt personalansvar för ledningsgruppen med 8 chefer, och genom dem för rätt kompetens och god arbetsmiljö i hela verksamheten
En lämplig bakgrund är ledarskap och resultatansvar av motsvarande storlek från kommunal/offentlig, idédriven eller privat verksamhet med publikt inslag. Det är värdefullt med erfarenhet inom besöksnäring, marknad, kulturarvsfrågor eller bygg-och utbildningsprojekt och förståelse för verksamhetens bredd samt kulturhistoriskt arbete. På Gunnebo förenas affärsmöjligheter med värdet av kulturarvet. Din ledarstil är kommunikativ, entusiasmerande och närvarande men också tydlig och strukturerad. Som person är du drivande, lyhörd och en god relationsskapare.

Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev till maquire.se senast den 1 november. Vid frågor kontakta Gunilla Thulin 0735-49 99 00 eller Åse Torbjär Granath 0763- 38 87 97.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Gunnebo slott är ett nationellt kulturreservat och byggnadsminne som sedan 1949 ägs av Mölndals stad och som sedan 2001 drivs av det kommunala bolaget Gunnebo Slott och Trädgårdar AB. Anläggningen ingår som ett helägt dotterbolag i koncernen Kvarnfallet Mölndal AB. Gunnebo är öppet hela året och har årligen omkring 440 000 besökare, ca 50 anställda och omsätter cirka 40 miljoner kronor. Intäkterna kommer från kaffehus och krog, butik, evenemang, konferens, utbildning, rehabilitering, sponsormedel samt offentliga bidrag. Ägaren Mölndals stad står för ett årligt bidrag för bevarandet av byggnadsminnet.
Gunnebo omfattar totalt 100 hektar mark som bland annat består av trädgårdar, åker- och skogsmark, 12 byggnader inklusive slottet.
Sedan 2002 har Gunnebo Slott och Trädgårdar anordnat en årlig sommarteater som med åren blivit en av Sveriges mest populära utomhusteatrar och en viktig inkomstkälla för bolaget.
+ Läs mer om företaget
Sista ansökningsdag
3 nov
Ort
Mölndal
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Underkategori
VD & Koncernchef

Inga fler liknande jobb tillgängliga