Försvarsmakten · Publicerad 27 juni

Den här annonsen vänder sig till dig som omfattas av den arbetsmarknadspolitiska åtgärden Moderna beredskapsjobb.

Arbetsuppgifter

Som assistent kommer du att jobba med materiel och människor inom Försvarsmakten. Vi arbetar i en positiv anda och försöker hela tiden förbättra funktioner. Arbetet består av en kombination av administrativt och praktiskt arbete där tunga lyft kan förekomma. Vi ansvarar för Kvarns största utbildningslokaler som kräver tillsyn och skötsel där du kommer att få en betydelse full roll. I lokalerna ansvarar du bl.a. för påfyllnad av förbrukningsmateriel och städutrustning. Mellan olika kurser kan krävas en storstädning till vilket det finns olika hjälpmedel. I lokalerna finns även andra funktioner som kräver tillsyn och iordningsställande. Du kommer att tillhöra Tekniska detaljen som ansvarar för delar av byggnader som är avsedda för service och reparationer. Där finns bl.a. teknisk utrustning som vi ansvarar för. Några andra arbetsuppgifter är bl.a.
 • Felrapportering samt uppföljning.
 • Enklare reparationer
 • Vidmakthållande av inventarier samt teknisk utrustning
 • Hjälpa kollegor
 • Genomföra materielvård
 • Deltaga (som elev) i utbildningar inom exempelvis arbetsmiljö eller motsvarande
 • Tilldelas ansvarsområden utifrån egna förutsättningar
Kompetenskrav
 • Skall ha bra ordningssinne
 • Skall vara serviceinriktad och kommunikativ
 • Kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ inom givna ramar
 • Obehindrat kunna förflytta sig till fots i och mellan lokaler/byggnader
 • Viss flexibilitet krävs för att hantera uppkomna situationer och ändrade förutsättningar
 • Obehindrat kommunicera i tal och skrift på svenska
 • Datorvana är önskvärd, arbete med Office-paketet och Outlook
Meriterande är om du har B-körkort

Vid urval kommer vi ta stor hänsyn till din personlighet.

Anställningens tid rör sig om 12 månader med möjlighet till förlängning om ytterligare 12 månader. Veckoarbetstiden bedöms vara heltid.

På Kvarn finns flera förband/organisationer. Några av dem utbildar och tränar soldater i olika kategorier och andra utgör ett stöd till soldatutbildningen. P4 är platsansvarig för Kvarn och Prästtomta skjutfält. P4 Teknisk Detalj som finns på Kvarn funktionsleds från Teknisk Avdelning som är lokaliserad i Skövde. Vår uppgift är bl.a. att ge systemstöd till förbanden. I det ingår bl.a. att utbilda soldater och ge tekniksupport inom olika materielsystem.

Sista ansökningsdag är den 17/8.

Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna tjänst.

I den här rekryteringen samarbetar vi med Arbetsförmedlingen. Om du är intresserad av tjänsten skall du utöver anmälan till oss vänd dig till din handläggare på Arbetsförmedlingen. Utöver kraven ovan kommer vi, vid urval och inför beslut om anställning, särskilt beakta om den sökande omfattas av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Ingen skyldighet till krigsplacering eller tjänstgöring utomlans vilket står senare i texten.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Skaraborgs regemente, P 4, är en arbetsgivare som tar ansvar för sina anställda genom att samarbeta med arbetsgivare och högskolor i vår närhet. Genom Försvarsmaktsråd Skaraborg skapar vi förutsättningar för våra anställda att kunna växla mellan oss och andra arbetsgivare. Regementet utbildar förband inom markstrid med många olika kompetenser där stridsfordon 90 och stridsvagn 122 är tunga inslag. Skaraborgs regemente tränar och utbildar två mekaniserade bataljoner, en för heltidstjänstgöring och en för tidvis tjänstgöring, två stridsvagnskompanier, ett tungt transportkompani samt tre hemvärnsbataljoner. Regementet ansvarar också för andra brigadstaben och staben för Militärregion Väst.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga