Luftfartsverket · Publicerad 14 jan 2020

LFV SÖKER DIG SOM VILL VARA MED OCH LEDA UTVECKLINGEN AV FRAMTIDENS FLYGTRAFIKTJÄNSTER

AIM-enheten (Aeronautical Information Management) på LFV är uppdelad på tre tjänsteställen, Norrköping, Arlanda och Stockholm. Då vår medarbetare som innehar rollen som produktionsledare i Norrköping inom kort går i pension söker vi dennes ersättare.

AIM Norrköping är en del av den civila och militära flygbriefingtjänsten (AIS) i Sverige och består idag av 14 medarbetare med huvudsakliga uppgifter inom mottagande, verifiering, validering, bearbetning och publicering av textuell såväl som geografisk information till luftfarten. Publicering av information sker i huvudsak i elektronisk form. AIM Norrköping ansvarar även för dataförsörjning till den europeiska flygdatabasen EAD och till andra brukare av aeronautisk data.

Som produktionsledare på AIM Norrköping erbjuder vi dig att arbeta i en dynamisk miljö i ständig utveckling, ofta med nya utmaningar och ibland med snäva tidsramar. Tillsättning sker under våren 2020.

Din roll

Arbetsuppgifterna består av att planera och leda det dagliga arbetet för medarbetarna i produktion av civila och militära flyginformationsprodukter och tjänster. Medarbetarna har varierande arbetsuppgifter och kompetenser men ska som helhet mottaga, verifiera, validera, bearbeta och publicera aeronautisk information och aeronautisk data inom ramverket för LFVs uppdrag som flygbriefingtjänst. Verksamheten hanterar både information som måste tillhandahållas med kort varsel samt annan information som publiceras regelbundet enligt fastslagna längre tidscykler. Det kommer att bli din uppgift att se till att denna helhet fungerar i den dagliga driften. Baserat på inkomna ärenden ska du tidsplanera, resurssätta och se till att gällande tidsramar hålls. AIM Norrköping har ett processorienterat arbetssätt och i din uppgift ingår processledaransvar för den övergripande produktionen. I ditt jobb ingår också att överse att produktionen genomförs på ett kvalitetssäkrat sätt med flygsäkerhet i fokus. Du kommer även att hjälpa till med att resurssätta och planera medarbetarnas deltagande i olika projekt som kan bedrivas parallellt med den dagliga verksamheten.

Du kommer att behöva vara/bli väl insatt i de svenska och internationella regelverk som styr flygbriefingtjänstens verksamhet. I rollen ingår även ett visst mått av omvärldsbevakning vilket innebär en del resor i tjänsten. Rollen som produktionsledare innefattar inte personalansvar och du rapporterar direkt till Gruppchef.

Vi förväntar oss att du har intresse av och förmåga att bidra till att utveckla arbetssätt, metoder och verktyg för att verksamheten skall bedrivas ännu mer effektivt, samt leda medarbetare i förändringsarbete. Du kommer att arbeta i en IT-baserad miljö där interaktion med människor både inom och utanför enheten är centralt. Dina främsta verktyg kommer att vara kommunikativ förmåga, ledaregenskaper, ordningssinne och kundfokus. Vi förväntar oss att du är en lagarbetare med en positiv inställning till ditt arbete och med förmåga att dela med dig av denna inställning till dina medarbetare.

Din profil
  • Du har en för tjänsten relevant akademisk examen eller motsvarande kompetens genom lång erfarenhet inom arbetsområdet
  • Du har vana och mycket god förmåga att arbeta i grupp i arbetsledande position
  • Du är van att hantera uppgifter som ställer höga krav på noggrannhet och säkerhet
  • Du arbetar strukturerat, är en problemlösare och god diplomat
  • Du kan leda förändringsarbete parallellt med att leda daglig produktion
  • Du har mycket god IT-vana
  • Du har arbetat med databaser från geografiska informationssystem som verktyg
  • Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift såväl på engelska som på svenska
  • Dokumenterad kunskap från flygbranschen är starkt meriterande och i synnerhet inom området aeronautisk information
Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid Dina personliga egenskaper och att Du har förståelse för och agerar utifrån LFVs värderingar.

Anställning

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Norrköping. Sex månaders inledande provanställning kan bli aktuellt. Befattningen är säkerhetsklassad vilket innebär att vi genomför en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll och säkerhetsintervju. LFV tillämpar drogtest för alla nyanställda. För denna tjänst krävs svenskt medborgarskap.

Mer information

För mer information om tjänsten kontakta
Åsa Standar, Gruppchef AIM, 011-19 22 37
Sofie Kihlström, HR Business Partner, 0708-19 28 72

Fackliga företrädare:

Ann-Margreth Berggren-Bärring, SACO, 011-19 23 50
Anna Bohman, ST Flygledning inom LFV, 011-19 20 58

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan, innehållande CV samt personligt brev, via vårt rekryteringssystem. Sista ansökningsdag är den 15 februari 2020.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning med tillhörande tjänster för civil och militär luftfart. Våra flygledare trafikleder dagligen ca 2 000 flighter i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi fortsätter driva digitaliseringen av flygtrafikledningstjänster. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. LFV har 1 100 anställda och en omsättning på 3,3 miljarder kronor.
+ Läs mer om företaget

Inga fler jobb från Luftfartsverket tillgängliga

Inga fler liknande jobb tillgängliga