Trafikverket · Publicerad 11 sept 2020

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är junior och som är nyutexaminerad eller som bara har varit ute på arbetsmarknaden i några år efter dina studier - stämmer den beskrivningen på dig - fortsätt läsa!

I rollen Junior Markförhandlare tillhör du avdelningen Teknik- miljö och fastighet och kommer att jobba som stödfunktion i gruppen Fastighet och Avtal i projektets organisation. Du är ett av våra ansikten utåt och är en viktig länk i marklösenfrågor mellan Trafikverket och berörda intressenter så som enskilda fastighetsägare, kommuner, myndigheter mm.

Arbetet innebär att stödja markförhandlaren med att ordna markåtkomst, upprätta underlag för förhandling om ersättning för köp av och intrång i fastigheter samt upprätta underlag till övriga fastighetsrättsliga avtal. Du kommer att delta i projekt från tidig utredning i planskede, under byggskede och fram tills dess att samtliga fastighetsärenden är avslutade. Du bistår även markförhandlaren, som är Trafikverkets representant inför lantmäterimyndighet, vid lantmäteriförrättningar. Som Junior markförhandlare kan du även komma att självständigt handha mindre ärenden inom projektet.

Tjänsten innebär att du som junior markförhandlare kommer att växa in i rollen och så småningom arbeta självständigt som markförhandlare.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har körkort för personbil
  • har högskole- eller universitetsutbildning med inriktning mot samhällsbyggnad, infrastruktur eller juridik. Alt. har du annan utbildning som vi bedömer motsvarar utbildningskraven för tjänsten
  • har lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift i det svenska språket
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet av fastighetsrätt
Som person
  • söker vi dig som har en god kommunikationsförmåga, vilket för oss innebär att du kan förmedlar budskap på ett enkelt sätt, är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du har också en god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Det är även av vikt att du som person kan driva på och vill bidra till att organisationen når sina mål och skapar nytta.
Valbara placeringsorter: Norrköping och Solna

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-09-27

Upplysningar

Rekryterande chef Kristina Wikman
0101233856

SACO Lennart Askling
0101231508

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
27 sept 2020
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
2
Underkategori
Civilingenjör

Inga fler liknande jobb tillgängliga