Trafikverket · Publicerad 10 juli

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Vill du arbeta med Sveriges största och mest komplexa infrastrukturprojekt? Vi söker datasamordnare till Ostlänken.

Trafikverkets Stora Projekt bygger ny infrastruktur. Till det tar vi också fram en digital anläggning med tillhörande handlingar. Här behöver vi stöd av struktur och samordning av information, det vill säga digital projekthantering.

Inom digital projekthantering arbetar du i nära samarbete med projektledningen. Du stöttar hela projektet inklusive specialister, konsulter och entreprenörer i frågor som gäller digital projekthantering.

Du arbetar med dokumenthantering (textdokument, CAD och ritningar) och säkerhetsställer att IT-stöd används enligt gällande arbetsmetodik och att befintliga arbetssätt utvecklas, förankras och används. Du medverkar vid kravställning och uppföljning av leveranser. Du arbetar också med att informera och utbilda samt förbättring av arbetssätt.

Som datasamordnare är du en spindel i nätet och får samarbeta med många olika teknikområden.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har universitets-, högskole- eller YH-examen inom till exempel samhällsbyggnad eller anläggning, alternativt annan utbildning som tillsammans med erfarenheter bedöms likvärdig
  • har några års yrkeserfarenhet inom digital projekthantering, datasamordning och dokumenthantering
  • har god kunskap om infrastrukturprojekt
  • har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren
  • har god förmåga att planera och strukturera. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska
Det är meriterande om du
  • har god kunskap om systemstöd och modellsamordning
  • har kunskap om processhantering och framtagande av arbetssätt
Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2018-08-21

Upplysningar

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Håkan Wiss
0101237435

SACO Christina Mattila
0101237068

Rekryterande chef Annelie Norlin
0101242162
+ Läs mer om jobbet