Försvarsmakten · Publicerad 25 aug

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Försvarsmaktens unika förmåga är den väpnade striden och med den Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad.

Av dessa 50000 medarbetare och frivilliga anställda av Försvarsmakten tillhör 22000 Hemvärnet. Hos oss behövs du och kan göra skillnad. Hemvärnet är ständigt beredd att stödja hävdandet av Sveriges territorium, samt att stödja samhället vid större kriser.

Sökande enhet:
27.hemvärnsbataljon (Södermanlandsbataljonen)

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Vid sidan av ditt vanliga civila arbete har du nu chansen att tjänstgöra som hemvärnssoldat.
Tillsammans med andra killar och tjejer kommer du öva för att du ska bli duktig i just din befattning.
Skyttesoldat, skarpskytt/observatör, granatgevärsskytt/laddare är några av de befattningar som finns när du är soldat.

Medverka vid:
  • Övningar, 4 eller 8 sammanhängande dygn per år.
  • Strid, spaning och bevakning.
  • Bevaka/skydda skyddsobjekt/objekt.
  • Tjänstgöring som militär skyddsvakt.
  • Ingripanden vid kränkningar i fred och neutralitet (IKFN-insatser)-
  • Vid behov stödja samhället, t ex Polis vid eftersök av försvunnen person.
Kvalifikationer:
  • Bosatt i Södermanlands län.
  • Svensk medborgare, lägst 18 år.
  • Genomfört GMU (Grundläggande militär utbildning), Värnplikt, eller GU-F (Grundläggande soldatutbildning för frivilliga)
  • Har du ej genomfört GMU, Värnplikt eller GU-F, hör av dig ändå, så berättar vi för dig hur du ska gå till väga!
Vill du göra GMU? (grundläggande militär utbildning):
Mer information om GMU, se jobb.forsvarsmakten.se

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Rekryteringsbefäl
Pontus Stenberg
Tel: 0766-368132
E-post: pontus.stenberg@mil.se
Södermanlandsgruppen i Strängnäs

Samtal från externa rekryterare/rekryteringsföretag/ annonssäljare undanbedes.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga