Försvarsmakten · Publicerad 16 nov

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Försvarsmaktens unika förmåga är den väpnade striden och med den Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad.

Av dessa 50000 medarbetare och frivilliga anställda av Försvarsmakten tillhör 22000 Hemvärnet. Hos oss behövs du och kan göra skillnad. Hemvärnet är ständigt beredd att stödja hävdandet av Sveriges territorium, samt att stödja samhället vid större kriser.

Sökande enhet:
27.hemvärnsbataljon (Södermanlands hemvärnsbataljon)

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Vid sidan av ditt vanliga civila arbete har du nu möjligheten att tjänstgöra som kock i Hemvärnet idiellt på din fritid.
Tillsammans med andra killar och tjejer kommer du att lösa förplägnadsstjänsten inom bataljonen.

Uppgiften omfattar bl a att:

Matlagning

Logistik

Vattentjänst

Kvalifikationer:

Du har ett intresse av matlagning.

Svensk medborgare, lägst 18 år.

Genomfört militär grundutbildning i minst 3 månader, Värnplikt, eller GU-F (Grundläggande soldatutbildning för frivilliga)

Har du ej genomfört militär grundutbildning, Värnplikt eller GU-F, hör av dig ändå, så berättar vi för dig hur du ska gå till väga!

Behöver du göra militär grundutbildning?

Mer information och ansökan på jobb.forsvarsmakten.se

Vill du göra GU-F? (grundläggande utbildning för frivilliga):

Mer information på www.frivilligutbildning.se

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

Yrkesinformatör
Lynn Englund
Tel: 0766-368132
E-post: rekrytering-27hvbat@hemvarnet.se
Webbplats: www.sodermanlandsgruppen.se
Södermanlandsgruppen i Strängnäs

Samtal från externa rekryterare/rekryteringsföretag/ annonssäljare undanbedes.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga