Trafikverket · Publicerad 7 feb 2020

Arbetsuppgifter
Organisationen är under uppbyggnad och du kommer att få en viktig roll i hur i styr vårt arbete, struktur och inte minst kultur i projektet. Till din hjälp har du en projektingenjör som följer dig i det dagliga arbetet och assisterar med allehanda breda frågor och göromål. Du har därtill specialiststöd från flera delar av organisationen.

I rollen som projektledare för Opto 2.0 förväntar vi oss att du känner ansvar för ekonomi, innehåll och kvalité i projektet. Vi ser gärna att du ifrågasätter givna strukturer och kommer med förbättringsförslag på hur vi kan ta nästa steg i vårt arbetssätt. Här får du vara med och forma projektet i ett tidigt skede.

Som projektledare tar du med dina idéer till övriga ledningsgruppen och argumenterar för varför vi ska ta nästa steg och i vilken riktning utifrån förutbestämda mål och leveranser. Som projektledare är du ansvarig för att resurssäkra dina ca 15-20 delprojekt från start till mål och att samordna arbetet med närliggande projekt och därigenom skapa synergieffekter och se effektiviseringsmöjligheter

Självklart rapporterar du progress i projektet till projektledaren som arbetar övergripande för hela Opto 2.0 och jobbar i tätt samarbete och kommunikation med övriga projektledare och ingår som en del av ledningsgruppen för Opto 2.0. Inom ERTMS ser vi kunskapsåterföring som en viktig del av arbetet och vi vill lära oss av nya såväl som erfarna projektledarkollegor.

Största delen av projektorganisationen sitter i Örebro, varpå placeringen för den här rollen är främst i Örebro. Tjänsten är dock nationell och resor förekommer, främst mot region väst. Läs mer om ERTMS projektet i stort och hur det går för oss på länken längst ner i annonsen.

Kvalifikationer
Vem är du?

För att lyckas i rollen som projektledare är en viktig förmåga bla att kunna hålla samman en mängd olika tidsskeden och uppgifter på kort och lång sikt, vi ser därför att du har god förmåga att strukturera ditt arbete. Du har en mycket god analytisk förmåga och lätt för att se samband och strukturer. Du har en hög förmåga att kommunicera och samverka och hitta gemensamma lösningar som gynnar organisationen ur ett helhetsperspektiv.

Vi söker dig som
  • har en universitets- eller högskoleexamen med teknisk inriktning alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • Flerårig aktuell erfarenhet i närtid av projektledning där uppdraget innehållit budgetering, prognostisering och ekonomisk uppföljning av projekt som pågått under minst ett år
  • har körkort för personbil
  • Uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från förhandling, kunskaper inom AB, ABT och AMA AF och tidigare erfarenhet från järnvägs- eller anläggningsbranschen

Intervjuer är planerade till 3:e och 9:e mars.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar. Allt för att vi tillsammans ska kunna göra Sverige närmare.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-02-24

Upplysningar

Rekryterande chef Per Gefvert
0101232487

Projektledare Per Norrthon
0101230151

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824

SACO Roxan Saleh
0101236222
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga