Stockholm Arlanda Airport · Publicerad 11 juli 2019

Vi är alltid vakna, dygnet runt
årets alla dagar. Det är här resan börjar. Swedavia vill göra mötet mellan människor enkelt och vi vill göra stora avstånd små. Vi bidrar till den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Via våra flygplatser kommer Sverige ut i världen och världen till
Sverige. Vi vill att människor ska flyga med gott samvete och därför tar vi sikte på att vara världsledande i hållbarhet och på att driva klimatsmarta flygplatser.

Anläggning &
System ansvarar för strategisk förvaltning och utveckling av samtliga Swedavias anläggningar, i syfte att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för framtida resultat i form av lönsamma affärer och anläggningsvärde. Häri återfinns Mark och Byggnad som har uppdraget att som fastighetsägare ansvara för förvaltning av VA- och markanläggningar samt fastigheter. Nu söker vi dig som med stort engagemang vill delta och leda förvaltningen av VA-anläggningar på
Stockholm Arlanda.

Dina
arbetsuppgifter


Tjänsten som Chef Fastighetsförvaltning VA innebär att du leder, driver och utvecklar verksamheten mot ställda mål och förväntningar. Du ansvarar för uppföljning, verksamhets- och ekonomiska planer, budget, utfall, analyser och affärsplaner samt ansvarar för kundrelation och kundvård inom VA. Detta innebär bland annat att upprätta byggherrekrav för hela ansvarsområdet, tillse att förvaltningsplaner är framtagna och att ta fram centrala strategier för att utveckla den kommersiella VA-affären för hela Swedavia.

Inom VA-anläggningar återfinns
dricks-, spill- och dagvatten, reningsverk, glykolanläggningar, hydrantsystem
(flygbränslesystem), försörjningstunnlar och snötippar. Befattningen är organiserad i avdelningen Mark & Byggnad och rapporterar till Chefen för detsamma.

Din arbetsinsats är en viktig del i vårt processorienterade arbete med att bidra till att på ett lönsamt, effektivt och kostnadsmedvetet sätt i enlighet med Swedavias verksamhetsplan, föreskrifter, policys, värdskap och medarbetarprinciper driva och utveckla verksamheten.

Våra
förväntningar


Vi söker dig som har relevant verksamhetskunskap inom ansvarsområdet, är målinriktad och har en stark drivkraft. Som ledare inom Swedavia skapar du rätt förutsättningar och engagemang för våra medarbetare. Du skapar delaktighet genom dialog. Du är synlig och kommunicerar våra mål för att peka ut riktningen genom att lyssna, återkoppla och följa upp medarbetares idéer, prestationer och beteenden. Du är en god förebild och leder utifrån våra värderingar och riktlinjer. Som ledare har du mod att ifrågasätta vår verksamhet i syfte att utveckla den och bidrar till att förbättringar genomförs. Vi vill att du arbetar affärsmässigt och gärna ledarskapserfarenhet.

Vi erbjuder

På våra flygplatser möter vi hela världen. Det är en unik arbetsplats med flygpuls och atmosfär. Vi ser att olikheter och mångfald berikar, och ser det som en förutsättning för vår framtida utveckling som hållbart företag. På www.swedavia.se/jobb kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss. För att kunna göra så objektiva bedömningar som möjligt använder vi arbetspsykologiska tester i våra rekryteringar.

Anställning

Säkerhet
har hög prioritet för oss på Swedavia. Vi genomför därför en säkerhetsprövning innan beslut om anställning. Mer information om vad säkerhetsprövning innebär hittar du här https://www.sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd/personalsakerhet.html

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering
Stockholm Arlanda.

För frågor
kring tjänsten


Under perioden 3 juli fram till den 15 juli: Maja
Taaler-Larsson, Chef 010 109 16 64 alternativt maja.taaler-larsson@swedavia.se

Under perioden 15 juli fram till den 31 juli: Elisabeth
Svedberg, Avdelningschef Mark & Byggnad 010 109 33 55 alternativt elisabeth.svedberg@swedavia.se

Välkommen med din ansökan senast den 31 juli
2019
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Sista ansökningsdag
31 juli 2019
Ort
Sigtuna
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1

Inga fler liknande jobb tillgängliga