Försvarsmakten · Publicerad 6 nov

MINUSMA står för "United Nations Multi-dimensional Integrated Stabilization Mission in Mali".
Den 18 juni 2013 beslutade riksdagen att Sverige skall stödja FN i dess stabiliseringsinsats i Mali (se riksdagens proposition 2012/13:173). Insatsen startade den 1 juli 2013 och är en kapitel VII-insats.
Sverige bemannar ett antal stabsbefattningar med placering i Bamako och Timbuktu.Befattningsbeskrivning:

Informatören/PIO är ett operativt stöd för kontingentschefen, ger råd och stöd till chefen i media- och kommunikationsfrågor samt utgör ett kommunikativt stöd till genomförandet av pågående nationella och internationella operationer. Informatören hanterar mediafrågor och utbildar och tränar chefer och medarbetare i mediakommunikation. Informatören/PIO har en förståelse avseende militär taktik, ledning och stabsarbetsmetodik.

Befattningskrav
 • Akademisk utbildning eller motsvarande inom kommunikationsvetenskap, informatik, bildhantering eller journalistik.
 • Genomförd grundläggande militär utbildning, värnplikt eller GSU-Int
 • Ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska.
 • Ha grundläggande IT-kunskaper och kunna hantera publiceringsverktyg.
 • Grundläggande kunskaper i foto samt bildbehandlings- och webbpubliceringsprogram.
 • Ha goda kunskaper om Försvarmaktens uppgifter och mål.
 • Förmåga att tänka strategiskt/långsiktigt, att analysera och tolka omvärlden samt göra denna begriplig för aktuell målgrupp.
 • Ha kunskap och förståelse för offentlighetsprincipen och andra lagar som reglerar myndigheters arbete.
 • God fysisk status.
Önskvärda meriter:
 • Erfarenhet från tidigare internationell insats i befattningen
 • Erfarenhet i stabsarbete och militär organisation.
 • Erfarenhet att arbeta med både bild- och textproduktion
 • Kunskaper i det franska språketStor vikt läggs vid dina personliga lämplighet.
 • Befattningslön: Lön enligt FM avtal
 • Nivå: CF-2/OF-2
 • Enhet: ISR TF Mali
 • Geografiskt läge: Skövde/Timbuktu
 • Anställning: Tidsbegränsad anställning
Övriga upplysningar:

Då tjänsten är vakant tillämpas löpande tillsättning. Detta medför att tjänsten kan tas bort från hemsidan före utsatt sista ansökningsdatum.

Anställningsperiod:

Eftersom rotationstiderna inte är fastställda kan nedanstående tidpunkter ändras efterhand:

Utbildningsperiod: v902-923

Insatsperiod: Maj/Juni-November/December 2019

Vem svarar på vad?

Frågor om din ansökan besvaras av Personalchef Kn Andreas Frodlund

Frågor om utbildning besvaras av kontingentsförvaltare Fv Jimmy Ågesjö

Fackliga kontaktpersoner:

OFR/O: Kn David Lindblom

OFR/S: Bengt Lindlöf

Seko: Lola Ahlgren

Samtliga nås via växel 0500-465000

Välkommen med din ansökan senast 2018-12-01

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Skaraborgs regemente, P 4, är en arbetsgivare som tar ansvar för sina anställda genom att samarbeta med arbetsgivare och högskolor i vår närhet. Genom Försvarsmaktsråd Skaraborg skapar vi förutsättningar för våra anställda att kunna växla mellan oss och andra arbetsgivare. Regementet utbildar förband inom markstrid med många olika kompetenser där stridsfordon 90 och stridsvagn 122 är tunga inslag. Skaraborgs regemente tränar och utbildar två mekaniserade bataljoner, en för heltidstjänstgöring och en för tidvis tjänstgöring, två stridsvagnskompanier, ett tungt transportkompani samt tre hemvärnsbataljoner. Regementet ansvarar också för andra brigadstaben och staben för Militärregion Väst.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga