Försvarsmakten · Publicerad 13 juli

Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola (LogS) är en försvarsmaktsgemensam skola som kompetensutvecklar personal från hela Försvarsmakten. Här genomförs yrkes- och befattningskurser inom områdena fordonstjänst, logistikledning, förnödenhetsförsörjning, försvarsmedicin, transporttjänst och farligt gods. LogS genomför också den funktionsinriktade delen av officersprogrammet (OP) och specialistofficersprogrammet (SOU). Inom ramen för Chefen Trängregementets ansvarsområde logistik arbetar LogS med materiel-, metod- och förbandsutveckling.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som regementsförvaltare är du placerad i Försvarsmaktens Logistik- och Motorskolas ledning och arbetar direkt under skolchefen. Regementsförvaltarens uppgifter är stödjande, rådgivande och handledande åt chefer och medarbetare på alla nivåer.

Regementsförvaltaren samordnar utveckling av skolans utbildningsverksamhet. Du stödjer skolchefen med kvalitetssäkring av kurser, såväl inom programbunden utbildning som yrkes- och befattningskurser, inom skolans kompetensområden. Du kommer att omhänderta och implementera nya ingångsvärden i utbildningsspåret. En av dina arbetsuppgifter är att företräda skolan i utbildningsfrågor mot interna och externa aktörer.

Kvalifikationer
  • Yrkesofficer, lägst OR 8 alternativt OF 2
  • Godkänt språktest (engelska) - NATO Stanag 6001
  • Uppfyller lägst FM fysiska standard grundnivå
Önskvärda kvalifikationer
  • Kunskap om logistik och ingående delfunktioner
  • Kunskap om fordonstjänst
  • Kunskap om FM utbildningssystem
  • Erfarenhet av att leda och driva projekt
  • Erfarenhet av tjänstgöring som plutonchef, stf kompanichef/kompanichef alt i bataljonsstab
  • Erfarenhet av internationell tjänstgöring
Personliga egenskaper

Som regementsförvaltare krävs gott föregångsmannaskap med stort förtroende inom egen organisation och respekt för eget kompetensområde. Din tidigare erfarenhet ger dig god förmåga att överbrygga specialist- och generalistkompetenser inom specialistofficerskrået. Som person har du hög integritet, god social förmåga och en känsla för vad som är viktigt. Du tycker om utmaningar, brinner för din uppgift och är lätt att samarbeta med. Du tycker om att ta ansvar, är tydlig och orädd. En av dina styrkor är att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Ditt ledarskap vittnar om god planeringsförmåga och helhetssyn.

Som regementsförvaltare är du ett föredöme och värnar om FM värdegrund.

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Övrigt

Lokal personalförsörjningsnämnd används som beredningsorgan för urval. Förbandets underlag bereds i central personalförsörjningsnämnd innan beslut tas av personaldirektören.

Tillträde

Utnämning planeras ske 2018-12-01 med tillträde snarast därefter.

Frågor om befattningen ställs till C FM Logistik och Motorskola, övlt Fredrik Gustafsson, 070-556 3613.

Fackliga representanter

Jörgen Eliasson, OFR/O

Peter Danielsson, OFR/S

Birgitta Nilsson, SACO

Samtliga nås via växeln på 0500-46 50 00.

Välkommen med din ansökan senast 2018-06-20. Din ansökan skall innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du motsvarar efterfrågade kompetenser och ett CV.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Trängregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Vi utvecklar, utbildar och leder krigsförband inom logistik och sjukvård. Våra kompetenser är efterfrågade nationellt och vid internationella insatser. Trängregementets ambition är att vara ett av Europas ledande militära logistikcentra. På Trängregementet finns Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola (LogS).

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget