Försvarsmakten · Publicerad 26 juni

MINUSMA står för "United Nations Multi-dimensional Integrated Stabilization Mission in Mali".
Den 18 juni 2013 beslutade riksdagen att Sverige skall stödja FN i dess stabiliseringsinsats i Mali (se riksdagens proposition 2012/13:173). Insatsen startade den 1 juli 2013 och är en kapitel VII-insats.
Sverige bemannar ett antal stabsbefattningar med placering i Bamako och Timbuktu.Regeringen beslutade den 12 juni 2014 att ge Försvarsmakten i uppdrag att planera och vidta förberedelser för ett svenskt militärt bidrag till MINUSMA bestående av förbandsdelar till insatsens underrättelseenhet ASIFU (All Sources Information Fusion Unit), nödvändiga stödenheter samt stabsofficerare. Det svenska bidraget ska under normala omständigheter uppgå till 250 personer på plats, med möjlighet att förstärka till högst 400 personer.
  • Befattningslön: Lön enligt FM avtal
  • Nivå: OR-7-9
  • Enhet: MINUSMA Mali 10
  • Geografiskt läge: P 4 Skövde/Timbuktu
  • Anställning: Tidsbegränsad anställning
Befattningsbeskrivning:

Du kommer att arbeta som campkommendant på den svenska kontingenten i Timbuktu som är en del av det multinationella underrättelsebidrag, som verkar inom ramen för FN:s insats i Mali.

För befattningen krävs:
  • God förmåga att självständigt driva arbetet inom området
  • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
Önskvärda meriter:
  • Tjänstgöring som kommendant i Försvarsmakten
  • Tidigare utlandstjänstgöring
  • Körkort B
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Frågor om befattningen besvaras av stabschef Jesper Sparre eller personalchef Andreas Frodlund.

Fackliga kontakter

David Lindblom ORF/O, Bengt Lindlöf OFR/S, Lola Ahlgren SEKO/F

Samtliga kan nås via växeln 0505-45 10 00

Anställningsperiod:
Eftersom rotationstiderna inte är fastställda kan nedanstående tidpunkter ändras efterhand:
Utbildningsstart: vecka 902
Insatsperiod: maj/juni 2019 - nov/dec 2019

Till ansökan bifogas (i PDF-format) CV med referenser och personligt brev.

Välkommen med din ansökan senast 2018-08-26

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Skaraborgs regemente, P 4, är en arbetsgivare som tar ansvar för sina anställda genom att samarbeta med arbetsgivare och högskolor i vår närhet. Genom Försvarsmaktsråd Skaraborg skapar vi förutsättningar för våra anställda att kunna växla mellan oss och andra arbetsgivare. Regementet utbildar förband inom markstrid med många olika kompetenser där stridsfordon 90 och stridsvagn 122 är tunga inslag. Skaraborgs regemente tränar och utbildar två mekaniserade bataljoner, en för heltidstjänstgöring och en för tidvis tjänstgöring, två stridsvagnskompanier, ett tungt transportkompani samt tre hemvärnsbataljoner. Regementet ansvarar också för andra brigadstaben och staben för Militärregion Väst.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet