Trafikverket · Publicerad 5 maj 2021

Som Trafikingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet.

Arbetsuppgifter
Tycker du att det är spännande och intressant med trafikmiljö och samhällsutveckling? Då kanske du är vår nästa medarbetare!

Som trafikingenjör är du involverad i planeringen, byggandet och underhållet av våra statliga vägar. Ditt ansvarsområde är att skapa en god trafikmiljö och därigenom får du en viktig roll i Sveriges samhällsutveckling. Du har dagligen kontakt med t.ex. myndigheter, fastighetsägare, allmänhet och media där du bland annat fattar väl grundade beslut och svarar på inkomna ärenden. Andra exempel på trafikingenjörens arbetsuppgifter är att granska och godkänna vägutrustningsplaner och genomföra utredningar kopplade till trafikmiljöområdet. I rollen ingår även ansvara för att Trafikverkets myndighetsutövning är rättssäker.

Vi söker dig till vårt specialistteam med ansvarsområde inom väg- och trafiklagstiftning, som projektstöd till våra investerings- och underhållsprojekt på väg, där du deltar i planering, upphandling och genomförande. Det innebär att du stödjer projektorganisationen med trafikmiljökompetens utifrån lagstiftning, nationella riktlinjer samt krav och råd. Ditt arbete ska resultera i ett framkomligt, trafiksäkert och effektivt utnyttjande av transportsystemet. Arbetet spänner över ett brett område inom trafikfrågor i ett komplext trafiksystem. En stor del av trafikfrågorna innefattar arbete på väg (APV).

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har högskoleutbildning, 180 hp (120 p) inom trafikteknik, samhällsplanering, juridik eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som Trafikverket bedömer som likvärdig
  • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
  • har kunskap alternativt yrkeserfarenhet inom trafikområdet
  • har kunskap om svensk trafiklagstiftning
  • har kunskap om APV-frågor, exempelvis om temporära och permanenta skyddsanordningar
  • har körkort för personbil
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet av arbete på väg (APV)
  • har arbetat med upphandlingar
  • har arbetat med entreprenader
För att nå framgång i arbetet behöver du ha god samarbetsförmåga och arbeta för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt, samtidigt som du är självgående och strukturerad. Vidare behöver du vara analytisk och beslutsam då du kommer att utreda, utvärdera och fatta beslut om olika alternativ till åtgärder där regelverk och en god trafikantmiljö är beaktad. Du ska också ha god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Hänvisa inte enbart till ditt CV

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Placeringsorter är Skövde och Göteborg.

Intervjuer genomförs digitalt via skype.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2021-05-24

Upplysningar

Rekryterande chef Pernilla Carlsson
0101232124

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Joakim Eliasson
0101233403

SACO Maria Sandberg
0101230406
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga