Försvarsmakten · Publicerad 14 feb 2020

Nu är det snart dags för vår nuvarande skolförvaltare att gå i pension. MHS K söker därför en ny Skolförvaltare.

På MHS Karlberg genomförs den grundläggande officersutbildningen där MHS K, genom kadettbataljonen (Kdbat), stödjer Försvarshögskolan. Vid MHS K finns även Managementenheten (ManE), Försvarsmaktens enhet för idrott och friskvård (FMIF), Försvarsmaktens Veterancentrum (FM VetC), Lokalplaneringsenhet Mitt (LplE M) samt Skolenheten (SkolE).

Skolförvaltaren tillhör skolledningen och uppgiften är att vara rådgivare åt skolchefen och stödja skolchefen i arbetet med att leda organisationsenheten. Skolförvaltaren arbetsuppgifter är bl.a:
 • Planera och genomföra förbandsanknutna ceremonier och besök vid MHS K.
 • Ansvarar för förvaltningen av såväl MHS K, Sjökrigsskolans, Arméns underbefälsskola som Militärhögskolan Östersunds traditioner.
 • Vara MHS K traditionsofficer.
 • Samordnar kursjubileum.
 • Vid behov stödja skolchefen som adjutant samt lämnar stöd till övriga enheter.
 • Stödja kadetter i traditionsfrågor samt stödja MHS K kamrat- och vänföreningar.
 • Stödja tidigare kurser i planering och genomförande av jubiléer. Delta, som ledamot, i personalförsörjningsnämnden samt i kyrkorådet.
 • Företräda specialistofficerare vid MHS K samt planerar och följa upp deras kompetens- och karriärutveckling.
 • Planerar tjänstemusikbeställningar.
 • Fortsätta implementeringen av trebefälssystemet, en viktig uppgift där en hög systemförståelse inom alla personalkategorier krävs.
 • Vårda MHS K konst och kulturföremål.
Kvalifikationer
För att kunna söka krävs det att du har en militär tillsvidareanställning i Försvarsmakten och att du arbetar kontinuerligt inom Försvarsmakten idag.
 • Har examen från specialistofficersutbildning eller officersexamen
 • Uppfyller Försvarsmaktens Fysiska standard
 • Har genomfört HSOU eller stabsutbildning (MHS Tak/SP/SU/HOP motsvarande, referens H Pers Grunder 2019 3.7.1).
Meriterande
Om du tjänstgjort på skola samt genomfört militär internationell tjänstgöring.

Personliga egenskaper
 • Du har hög integritet, god social kompetens och fingertoppskänsla.
 • Du har förmåga att få organisationens förtroende och respekt för såväl ditt kompetensområde som för dina personliga egenskaper.
 • Du är kommunikativ och utåtriktad.
 • Du är driven och kan växla mellan olika arbetsuppgifter och har ett starkt och tydligt ledarskap
 • Du är ansvarsfull och noggrann.
 • Du har en gedigen militär yrkeserfarenhet och har haft flera befattningar inom motsvarande arbetsområde
 • Du är ett föredöme
I ansökan skall följande handlingar bifogas:
 • Intyg från genomförd HSOU eller stabsutbildning
 • Om genomfört internationell tjänstgöring bifogas intyg
 • Intyg genomfört test Försvarsmaktens Fysiska standard
 • CV
 • Personligt brev
 • Eventuella löneanspråk
Rekryteringsförfarande
Går du vidare i rekryteringsprocessen får du genomgå, förutom en personlig intervju, en arbetspsykologisk bedömning och olika tester om de ej är genomförda sedan tidigare alternativt inaktuella. Referenser ska kunna lämnas på begäran. Utnämning till OR 9 sker efter beslut av Personaldirektören.
Tillträde till befattningen är planerad att ske från kvartal 4 2020. Du förordnas på 5-7 år för aktuell befattning.

Ytterligare information om rekryteringsprocessenen och fortsatt utveckling som OR 9 finns i:
FM2020-280:1 "Generell beskrivning OR 9 samt instruktion för rekrytering och befordran samt ceremoni vid utnämning."

Frågor angående tjänsten besvaras av:
Nuvarande skolförvaltare, Anders Lütz
e-post: anders.lutz@mil.se, mobilnr: 070-832 17 92 eller av C MHS Karlberg, e-post: bo.berg@mil.se

Fackliga företrädare:
OF Karlberg, Johan Danko
OFR/S, Stefan Ragnebrink
SACO, Maria Back Nilsson/Anette Arksand
Samtliga nås via växeln telefonnummer: 0505-45 10 00.

Välkommen med din ansökan senast 2020-03-22.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Vid Militärhögskolan Karlberg genomförs den grundläggande treåriga officersutbildningen tillsammans med Försvarshögskolan. Vid skolan finns dessutom Managementenheten, Veterancentrum, Försvarsmaktens enhet för idrott och friskvård, Lokalplaneringsenhet Mitt och Skolenheten.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga