Trafikverket · Publicerad 15 feb

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen!

Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Vi står inför stora förändringar inom verksamhetsområde Trafikledning vad gäller arbetssätt, värdegrund och kulturarbete. Som chef driver du tillsammans med dina medarbetare förändringar både inom den egna avdelningen och tillsammans med övriga berörda verksamheter inom Trafikverket.

Utifrån en tydlig arbetsgivarroll leder, planerar och följer du upp avdelningens arbete så att det bedrivs effektivt och kvalitetssäkrat mot verksamhetsmålen. Avdelningen består av 13 enheter och du har direkt personalansvar för de underställda enhetscheferna. I samråd med verksamhetsområdets chef styr och utvecklar du avdelningens verksamhet. Utöver avdelningens arbete har du också en viktig uppgift i verksamhetsområdets ledningsgrupp och företräder organisationen och Trafikverket både internt och externt.

I vårt ständiga förbättringsarbete bedriver du även en god samverkan med olika intressenter. Höga krav ställs på din förmåga att skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer med kunder och samarbetspartners. Du har ett tydligt kund- och resultatorienterat arbetssätt, då ditt arbete för verksamheten i förlängningen också påverkar många människors vardag

Du skapar förutsättningar för en positiv arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och kreativitet. I rollen som chef stödjer och utvecklar du dina medarbetare genom ett synligt, tydligt och coachande ledarskap.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp inom ett för tjänsten relevant område eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har flera års chefserfarenhet att arbeta genom andra chefer inkluderande budget-, verksamhets-, arbetsmiljö- och personalansvar
  • har erfarenhet av att driva förändringsarbete t.ex. gällande förändrade arbetssätt eller kultur
  • har lång erfarenhet inom transportsektorn
  • har erfarenhet av planering av verksamhet inom transport- och logistikområdet
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet från järnvägssektor med tjänst på högre chefsnivå
  • har kunskap om kapacitet och järnvägsnätsbeskrivningen (JNB)
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-02-26

Upplysningar

Rekryterande chef Roberto Maiorana
0101230066

ST Anders Sjögren
0101235158

SACO Maria Vestrin
0101231165

SEKO Dennis Ryd
0101238466

ST Bengt Gruvman
0101231346
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga