Trafikverket · Publicerad 15 mars

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
I rollen som Byggarbetsmiljöspecialist ska du säkerställa att projektet uppfyller lagkrav och följer Trafikverkets arbetssätt för byggarbetsmiljö. I detta ingår att:
 • Konkretisera, implementera och följa upp arbetssätten
 • Samordna och följa upp rapportering av avvikelser, tillbud och olyckor
 • Medverka vid granskning och kontroller inom byggarbetsmiljö
 • Vara behjälplig med specialiststöd vid granskning och utvärdering av arbetsberedningar samt arbetsmiljökontroller enligt upprättade kontrollplaner
 • Delta i entreprenörens skyddsronder samt andra arbetsmiljörelaterade möten tillsammans med leverantörer
 • Vara stöd och delta i erfarenhetsutbyte med projekten inom verksamhetsområde Stora Projekt
Du kommer att tillhöra ett team med andra byggarbetsmiljöspecialister inom projektet och du kommer att arbeta med en eller flera entreprenader.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
 • har högskoleutbildning inom bygg- och anläggning och/eller inom byggarbetsmiljöområdet eller har annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • har flerårig erfarenhet som KMA (kvalitet, miljö, arbetsmiljö) eller byggarbetsmiljöspecialist i större organisationer
 • uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
 • har god förståelse för olika datasystem, exempelvis Microsoft Office
 • har körkort för personbil
Det är meriterande om du
 • har erfarenhet av att ha arbetat som BAS P eller BAS-U dvs med byggarbetsmiljöfrågor i olika skeden i större investeringsprojekt
 • har arbetat i anläggningsbranschen
Som person är du självgående och initiativtagande med en god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Du har en god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Din samarbetsförmåga är god och du arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-04-01

Upplysningar

Rekryterande chef Karin Palmblad
0101235209

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Lennart Askling
0101231508

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga