Trafikverket · Publicerad 2 mars

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.
Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter
Vill du ha en nyckelroll i utvecklingen av svensk infrastruktur?

Uppdraget som chef för verksamhetsområde Stora Projekt är en unik möjlighet för dig som vill arbeta med Sveriges absolut mest utmanande infrastrukturprojekt. Rollen innebär en intressant bredd och en möjlighet att påverka branschen då du både ingår in Trafikverkets ledningsgrupp och dessutom är involverad i flera nationella samarbeten externt. Närheten till departementet ger en extra dimension till uppdraget.

Du ansvarar för de projekt inom Trafikverkets som är de mest komplexa och/eller där värdet överstiger 5 miljarder SEK. Den totala portföljen uppgår i dagsläget till ca 200 miljarder SEK vilket gör dig till en betydande aktör med stort inflytande på svensk infrastruktur. Verksamhetsområdet omsätter i nuläget ca 10 miljarder per år vilken kommer öka kraftigt de närmsta 3-4 åren då projekt såsom Förbifart Stockholm, Västlänken och Ostlänken går in i ny fas. Ca 800 personer arbetar inom verksamhetsområde Stora projekt.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

. Leda verksamhetsområdets ledningsgrupp
. Personalansvar för 18 direktrapporterande chefer och medarbetare
. Rekrytera, stötta och samla projektchefer
. Identifiera och utveckla nästa generations ledare
. Ytterst ansvarig för verksamhetsområdets projekt - säkra projektens framdrift inklusive leverans enligt tidsplan och inom budget
. Vara ordförande i respektive projekts styrgrupp
. Företräda Stora projekt i Trafikverkets ledningsgrupp samt i externa branschfrågor

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

. Har erfarenhet av ledarskap på en strategisk nivå
. Har erfarenhet av att leda stora, komplexa projekt (minst ca 1 miljard SEK)
. Har erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen eller liknande
. Har erfarenhet av förhandlingar och entreprenadtvister
. Har relevant högskoleutbildning

Som ledare i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar, ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.

Anställningen är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.

I denna rekrytering samarbetar Trafikverket med Poolia Executive Search. Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Maria Eriksson, 08-555 652 28, maria.eriksson@poolia.se eller researcher Rebecka Karlsson 08-555 540 16, rebecka.karlsson@poolia.se.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2018-03-26

Upplysningar

HR-direktör Niclas Lamberg
010-124 3219

Saco Sören Svensson
010-123 1102

ST Jerk Wiktorsson
010-123 1104

SEKO Per-Arne Utbult
010-123 2824
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget