Trafikverket · Publicerad 20 juli 2020

Arbetsuppgifter
Fyra spår Uppsala har uppdraget att bygga två nya spår mellan Uppsala och länsgränsen mot Stockholm. Regionen växer och både regionaltåg, fjärrtåg, pendeltåg och godståg ska få möjlighet att öka sin turtäthet mellan Uppsala och Stockholm. En spårutbyggnad ger möjligheten att hantera pendeltågstrafik och fjärrtågstrafik åtskilt och därmed kan också nya stationer längs sträckan byggas, vilket ligger i linje med kommunernas planering.

Som fastighetsansvarig i projektet är du ansvarig för ledning och styrning av projektets markförhandlare. Du ansvarar för planering och genomförande av marklösenverksamheten i projektet enligt givna tids- och kostnadsramar. Du medverkar även i tid- och resursplanering av anställda och konsulter.

Du tillhör enheten Fastighet och avtal, och kan komma att ingå i projektets ledningsgrupp. I Fyra spår Uppsala ingår Fastighet och avtal tillsammans med Kommunikation och Intressenthantering i delprojekt Omvärld.

Du är ett av våra ansikten utåt, som en viktig länk mellan Trafikverket och berörda intressenter i marklösenfrågor.

Arbetet innebär att både självständigt och tillsammans med kollegor ordna markåtkomst för projektet, förhandla om ersättning för köp av och intrång i fastigheter, upprätta fastighetsrättsliga avtal, handha skadereglering/tvister, delta i planläggnings- och projekteringsarbetet samt representera projektet i lantmäteriförrättningar och ha andra myndighetskontakter. Du kan även komma att bistå Trafikverkets jurister i domstol.

Placeringsort: Solna

Kvalifikationer
Vi söker dig som
 • har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift i det svenska språket.
 • har körkort för personbil.
 • har en högskoleexamen inom lantmäteri/samhällsbyggnad eller juristexamen med inriktning mot fastighetsrätt, alternativt annan akademisk utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig,
 • har aktuell och för tjänsten relevant erfarenhet av att leda och samordna verksamheter.
 • har flera års aktuell och relevant erfarenhet av kvalificerade fastighetsrättsliga frågor.
 • har flerårig erfarenhet av att förhandla och upprätta fastighetsrättsliga avtal.
Det är meriterande om du
 • har erfarenhet av fastighetsrättsliga frågor inom både stad- och landsbygd.
 • har erfarenhet av större infrastrukturprojekt inom väg och/eller järnväg.
 • har erfarenhet av att ha jobbat med projekt i olika skeden.
Som person
 • trivs du i den ledande rollen där du samordnar verksamheter.
 • har du en god kommunikations- och samarbetsförmåga och gillar att lösa utmaningar tillsammans med andra i projektform.
 • är du en analytisk problemlösare som kan stå upp och ta diskussioner när det blåser.
Urvalstest och arbetsprov kan komma att appliceras i denna rekrytering

Placeringsort: Solna

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-08-09

Upplysningar

Rekryterande chef Anna-Malin Stenlund
0101243079

HR-specialist Patrice Lagerberg
0101230987

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824

SACO Lennart Askling
0101231508
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
9 aug 2020
Ort
Solna
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
6

Inga fler liknande jobb tillgängliga