Trafikverket · Publicerad 4 jan 2021

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Arbetsuppgifter
Vi erbjuder en bred HR-partnerroll där du arbetar i kärnverksamheten - som medlem i ledningsgrupperna och som ett viktigt och utvecklande stöd till cheferna i arbetet med att utveckla organisationen och medarbetarna.

Som HR-partner deltar du tillsammans med HR-teamet i arbetet med att utveckla och förverkliga verksamhetens strategier och planer. Du arbetar både strategiskt och operativt med olika uppdrag och projekt och du driver genomförandet av våra HR-processer i "dina" ledningsgrupper.

Vi befinner oss i spännande utmaningar, dels inom vår kompetensförsörjning på kort och lång sikt men även utifrån nya förutsättningar och perspektiv på arbetslivet som genererar stor efterfrågan på nytänkande och omorientering. Vi går efter en period av starkt tillväxt vidare in i ett stort fokus på olika former av kompetensutveckling för både individ och organisation.

Andra strategiskt viktiga områden inom HR är kultur och värderingar, ledarförsörjning och ledarutveckling, performance och talent management samt relationer och hållbart arbetsliv. För att driva utveckling och skapa delaktighet inom dessa områden arbetar vi med olika former av utvecklingsverktyg, till exempel workshops, utbildningar och seminarier. Det innebär att du som HR-partner, tillsammans med dina HR-kollegor, arbetar fram och faciliterar olika former av upplägg.

Rollen är omväxlande och erbjuder många intressanta möjligheter att utvecklas vidare tillsammans med en grupp som har hög kompetens och kännetecknas av mycket driv och stort engagemang!

Kvalifikationer

Är detta du?

Vi söker dig som har en högskoleutbildning om minst 180 hp med beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.

Du har byggt upp och utvecklat din HR-kompetens under flera år i liknande roller inom större företag eller myndigheter med väl utvecklade HR-processer. Det gör att du känner dig förtrogen med HR-partnerrollen och är redo att utvecklas vidare i ett nytt sammanhang. För att kunna kliva in i rollen hos oss har du till exempel arbetat i ledningsgrupper, drivit förändrings- och utvecklingsarbete, arbetat med de flesta av ovanstående beskrivna HR-områden, facklig samverkan och andra vanligt förekommande arbetsgivarfrågor. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Du har egen erfarenhet av arbete med frågor som berör våra utmaningar inom kompetensförsörjning och arbetslivsfrågor.

Som person är du drivande, har ett öppet sinne och tänker gärna i nya banor. Du är analytisk, bra på att skapa struktur och uppnå resultat. För att lyckas måste vi inom HR även ha ett proaktivt och konsultativt förhållningssätt, vara skickliga på att bygga förtroendefulla relationer och hantera olika intressen. Det innebär till exempel att du är kommunikativ och lyhörd, och driver processer och utvecklingsarbete på ett pedagogiskt och engagerande sätt.

Vi samarbetar, utvecklar och identifierar behov tillsammans i HR-teamet men behöver samtidigt mycket god individuell förmåga att vara självgående, d.v.s. kunna planera, prioritera, genomföra och slutföra egna uppdrag. Hög integritet och ett etiskt och moraliskt förhållningssätt är en självklarhet för våra medarbetare.

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Placeringsort: Solna eller Västerås, resor förekommer till andra orter.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2021-01-25

Upplysningar

Rekryterande chef Anders Löfgren
0101235362

SACO Jonas Sjöholm
0101238380

ST Stefan Kratz
0101241783

SEKO Urban Haglund
0101241702
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
25 jan 2021
Ort
Solna
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1

Inga fler liknande jobb tillgängliga