Trafikverket · Publicerad Idag 00:00

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.

Arbetsuppgifter
ERTMS-projektet söker en IT-arkitekt med säkerhetsprofil.

I ERTMS-projektet bedrivs Trafikverkets arbete med att införa ERTMS i Sverige. Det arbetet består av att både färdigutveckla ERTMS-systemen och att införa systemen på den svenska järnvägen.

ERTMS-projektet står nu inför att till 2021 ha ett ERTMS-system (L2, BaseLine 3.6.0) redo för utrullning på hela det svenska järnvägsnätet. Utvecklingen av systemen görs av våra två leverantörer, Ansaldo och Bombardier, i mjukvara som har säkerhetsklass SIL4 enligt CENELEC 50128:2011. Projektet avser nu förstärka sin IT-kompetens för att säkerställa rätt leveranser med avseende på systemens utformning/arkitektur, både vad gäller hårdvara såväl som mjukvara. Bland annat ska Trafikverkets krav gällande IT-säkerhet implementeras i systemen. Vi söker därför till vår Teknikfunktion en IT-arkitekt/specialist med en systemsäkerhetsprofil.

Arbetsuppgifter för tjänsten:

Som IT-arkitekt kommer du att arbeta tillsammans med de specialister och experter som redan finns i projektet. Arbetsuppgifterna kommer att vara varierande. Några exempel på arbetsuppgifter är att:
  • formulera krav på mjuk- och hårdvara gällande struktur och underhållsmässighet och följa upp dessa.
  • formulera krav på säkerhet mot otillbörligt intrång i systemen.
  • initiera och medverka vid tester av systemens kvalitet och säkerhet.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har civilingenjörsexamen med inriktning mot IT-arkitektur/systemering eller motsvarande utbildning som vi bedömer likvärdig. Annan utbildning och/eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig kan också vara aktuell.

Eftersom de ERTMS-system som vi genom våra leverantörer låter utveckla, är baserade på den senaste tekniken, så har du aktuella och nödvändiga teoretiska kunskaper. Att du är väl förtrogen med utveckling av IT-system enligt CENELEC 50128:2011 och i klass SIL 4 är en förutsättning. Du har minst fem års arbetslivserfarenhet från arbetsuppgifter som vi bedömer likartade med de som vår IT-arkitekt kommer att utföra. Du uttrycker dig väl i tal och skrift i både svenska och engelska.

Det är meriterande med kännedom om trafikstyrning för järnväg och då speciellt från ERTMS.

Vi söker dig som är resultatorienterad, kreativ och har ett strukturerat arbetssätt. Då arbetet innebär många kontakter och mycket samarbete, är det även viktigt att du har god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Tjänstens placeringsort är vid något av våra kontor i Solna eller Borlänge

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-10-27

Upplysningar

Enhetschef Kenneth Nordstrand
010-1238817

ST Airi Larsson
010-123 6243

Saco Håkan Wiss
010-123 7435

SEKO Charlotte Olsson
010-123 1103
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget
Sista ansökningsdag
27 okt
Ort
Solna
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Data & IT

Inga fler liknande jobb tillgängliga