Trafikverket · Publicerad Idag 00:00

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Arbetsuppgifter
Som Kapacitetsanalytiker ansvarar du för utredningar och förplanering inför kommande tågplaneprocesser och stödjande i framtagande av ny tågplan. Utarbetar framtida trafikupplägg och tidtabeller efter önskemål från interna och externa intressenter.

Utför och deltar i järnvägsutredningar och andra typer av utredningar t.ex. kapacitetsutredningar för terminaler, depåer och ny infrastruktur. Analyserar kapacitetsutnyttjande och trångsektorer i järnvägens trafiksystem.

Bistår Trafikverkets regioner och andra delar av Trafikverket med expertkunskap inom kapacitetsområdet. Förvaltar och utvecklar riktlinjer, system och modeller för kapacitetsanalys och trafiksimulering. Analyserar och utvärderar problemställningar och olika beslutsunderlag. Detta sker såväl med etablerade som nyutvecklade metoder.

Kvalifikationer
Du ska ha högskoleutbildning 180-240hp (120-160p) med inriktning logistik, samhällsplanering, fysisk planering eller byggteknisk inriktning järnväg. Alternativt har du annan utbildning/kompetens som vi bedömer som likvärdig.

Du ska ha 3-4 års erfarenhet från verksamhetsområden med liknande planeringsprocesser. Du ska gärna vara yrkesvan användare av verktyget Railsys och ha erfarenhet av Trainplan. Kunna uttrycka dig i tal och skrift även på andra språk. Du ska ha erfarenheter från arbeten med utredningar och kvalificerande rapportskrivning samt mycket goda kunskaper i järnvägsområdets regelverk och trafikstruktur.

För att lyckas som Kapacitetsanalytiker hos oss ska du ha stor analytisk förmåga och vara självgående i ditt arbete, kunna arbeta med chefen på distans. Vi har höga krav att du ska kunna kommunicera, samarbeta och ta ledarrollen i möten och arbetsgrupper. Du ska ha en pedagogisk förmåga för att kunna förklara ställningstaganden och kunna presentera komplexa resultat.

Som Kapacitetsanalytiker är det också viktigt att du har ett gott ordningssinne samt förmåga att få saker gjorda, ofta under tidspress.

Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper.

Körkort B

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-10-12

Upplysningar

Enhetschef Åke Lundberg
010-123 8208

Saco Elisabet Spross
010-124 2790

ST Jerk Wiktorsson
010-123 1104

SEKO Charlotte Olsson
010-123 1103
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga