Trafikverket · Publicerad Idag 00:00

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Vill du jobba med kommunikation som gör skillnad? Det vi på Trafikverket gör, har betydelse för människor och företag - varje dag och varje minut. Vi är samhällsutvecklare som ska utveckla och förvalta smart infrastruktur. Det ställer krav på en aktiv, öppen, tydlig och lyhörd kommunikation, både externt och internt. Hos oss på Kommunikation ställs du hela tiden inför nya utmaningar och verksamheten inrymmer hela kommunikationsprocessen, från operativa till strategiska frågor.

Den 1 oktober 2016 lanserade Trafikverket en ny kommunikationsorganisation som är samlad i en central funktion. Den är organiserad utifrån våra målgrupper och vårt uppdrag är att bygga förtroende för Trafikverket genom att:
  • skapa intresse och förståelse för Trafikverket genom att hålla samman den externa kommunikationen
  • bidra till att nå verksamhetsmålen och sätta rätt förväntningar
  • bygga stolthet hos medarbetarna för Trafikverket som samhällsutvecklare.
Lanseringen av vår nya organisation gör att vi just nu söker många nya talanger.

Enheten Kundkommunikation ingår i avdelningen Stockholm-Öst och ansvarar för att hålla samman den externa kommunikationen av Trafikverket i regionerna Stockholm och Öst (Mälardalen) genom att koordinera övergripande budskap samt samordna och koordinera regionala externa kontakter.

Avdelningen ansvarar också för regionala mediekontakter och mediebevakning, bidrag till bemanning av den nationella pressjouren samt att bevaka och analysera regionala samhällsfrågor som påverkar eller påverkas av Trafikverket. I uppdraget ingår att hålla samman och kommunicera med regionens målgrupper som kunder, resenärer, trafikanter, leverantörer, närboende och näringsidkare.

Kommunikationsansvarig

Arbetsuppgifter
Vill du vara med och fortsätta bygga vår nya kommunikationsorganisation och öka förtroendet för oss på Trafikverket? Vi söker nu en Kommunikationsansvarig till avdelningen Kommunikation Stockholm Öst. Du kommer att ingå i ett team med tre kommunikationsansvariga.

Som kommunikationsansvarig håller du ihop och koordinerar den strategiska och taktiska kommunikationen för ett område och specifika frågor/ämnen. Du analyserar och identifierar kommunikationsbehov, prioriterar och genomför externa kommunikationsinsatser, formulerar budskap och bidrar till att Trafikverket når sina mål på kort och lång sikt. I uppdraget ingår att identifiera kommunikativa risker och möjligheter och hantera dessa proaktivt.

Kvalifikationer
Du som söker har högskoleutbildning om minst 180 hp/120 poäng inom medie- och kommunikationsvetenskap eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig eller mer rollspecifik för ansvarsområdet. Du har minst 3-5 års erfarenhet av varierat kommunikationsarbete.

Det är meriterande om du har arbetat med samhällsutvecklingsfrågor.

Som person är du pålitlig, engagerad och modig. Du är driven, har ett helhets- och omvärlds perspektiv, är duktig på att prioritera och samordna kommunikationsinsatser. Vidare är du är en god pedagog som skapar och bibehåller goda relationer internt och externt.

Tjänsten kräver att du har goda kunskaper i Officepaketet och att du är en duktig skribent med god språkbehandling på svenska.

Resor ingår i arbetet.

Intervjuer kommer att ske under vecka 47-48.

Urvalstester kan förekomma.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-11-03

Upplysningar

Enhetschef Ulrika Francke
070-298 84 05

SEKO Tony Ridderstedt
010-125 7441

ST Pierre Karlsson
010-123 6444

Saco Lennart Staberg
010-123 6506
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga