Trafikverket · Publicerad 28 dec

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Vi söker ett flertal markförhandlare till våra stora projekt, bland andra vägprojektet Tvärförbindelse Södertörn och järnvägsprojekten Mälarbanan och Ostlänken. Är du en av dem vi söker?

Som markförhandlare ingår du tillsammans med andra markförhandlare i projektets organisation för Fastigheter och avtal och är ett av våra ansikten utåt, som en viktig länk mellan Trafikverket och berörda intressenter i markåtkomstfrågor.

Arbetet innebär att både självständigt och tillsammans med kollegor ordna markåtkomst för projektet, förhandla om ersättning för köp av och intrång i fastigheter, upprätta fastighetsrättsliga avtal, handha skadereglering/tvister och delta i planläggnings- och projekteringsarbetet. Du får jobba ihop med, och utvecklas av, samarbetet med kollegor inom många olika kompetensområden.

Vi lägger vikt vid att utveckla dig som markförhandlare och arbetar aktivt med erfarenhetsutbyte mellan markförhandlarna i de olika stora projekten. Detta ger dig stora möjligheter till samarbete med och stöd från andra markförhandlare - och kompetensutveckling inom organisationen. Det finns också möjlighet att driva eller delta i vårt forsknings- och utvecklingsarbete eller utvecklingen av vårt arbetssätt.

Välkommen att söka till oss och bli en del av vårt fastighets- och avtalsteam!

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har en högskoleexamen inom lantmäteri/samhällsbyggnad eller juristexamen med inriktning mot fastighetsrätt. Alternativt har du annan akademisk utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig.
  • har mångårig erfarenhet av ämnesområdet, men
  • även dig som har begränsad eller ingen tidigare yrkeserfarenhet. Någon av tjänsterna tror vi kan passa dig särskilt bra.
  • Du uttrycker dig väl i tal och skrift i det svenska språket, då rättsliga dokument upprättas i tjänsten.
Det är meriterande om du
  • har kunskap om och erfarenhet av infrastruktur- och samhällsbyggnadsprocessen
  • har vana av förhandling och att upprätta fastighetsrättsliga avtal, gärna erfarenhet av genomförandefrågor och fastighetsvärdering.
Vi söker dig som är ansvarstagande och på ett självgående sätt driver processer framåt på ett effektivt sätt. Du är kommunikativ i tal såväl som skrift och har lätt för att skapa relationer där du inger förtroende och får andra att känna sig bekväma. Då arbetet innebär många kontakter med markägare och andra intressenter ställs höga krav på din sociala förmåga.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-01-21

Upplysningar

Rekryterande chef Barbro Ovrén
0101241820

Rekryterande chef Erik Persson
0101239013

SACO Lennart Askling
0101231508

SEKO Anna Carlsson
0101236055

ST Airi Larsson
0101236243
+ Läs mer om jobbet