Trafikverket · Publicerad Idag 00:00

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du gör nytta för hela samhället och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur där alla medarbetare är pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.
Miljöspecialist Landskap

Arbetsuppgifter
Arbetet består framförallt av att stötta Underhålls entreprenadverksamhet i olika slags miljöfrågor, främst som stöd vid hantering av alléer längs de statliga vägarna. Som miljöspecialist inom området natur- och kulturmiljö (landskap) kommer du tex att:

Inventera status på alléer som underlag för riktade miljöåtgärder. I samarbete med projektledare på Underhåll prioritera vilka alléer som i första hand bör restaureras. Arbetet omfattar t ex urval och förslag till åtgärder, ta fram underlag till dispensansökningar till Länsstyrelserna samt medverka vid upphandling av åtgärder. Vara miljöstöd i genomförandeskedet vid restaurering av alléer och besiktiga de färdiga objekten. Delta i framtagande av upphandlingsunderlag gällande baskontrakt Väg. Driva och utveckla landskapsfrågorna i samarbete med andra miljöspecialister inom Trafikverket. Driva och utveckla alléfrågorna i ett nationellt perspektiv inom Trafikverket. Arbeta i Trafikverkets interna IT-system som PPU och Miljöwebb Landskap.

Kvalifikationer
3- års högskole- eller universitetsexamen som Landskapsarkitekt, alternativt har du annan utbildning ihop med erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdigt.

Körkort för personbil är ett krav.

Du har minst 5 års erfarenhet av att arbeta praktiskt med alléfrågor inom samhällsbyggnadssektorn.

Du har gedigen erfarenhet av att tidigare ha genomfört inventeringar av alléer ur natur- och kulturmiljösynpunkt samt ur landskapsperspektiv och trafiksäkerhetssynpunkt. Vi ser även att du har god kunskap i framtagande av restaureringsplaner.

Vi ser det som meriterande att ha erfarenheter av att ha tagit fram dispenser för alléer.

Tjänsten innebär arbete både självständigt och i samarbete med andra miljöspecialister, projektledare samt externa aktörer. Som person är du lojal och har lätt för att samarbeta. I rollen förväntas även att du är pedagogisk och strukturerad.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-10-10

Upplysningar

Enhetschef Susanna Ahlstedt
010-124 24 4

SEKO Urban Haglund
010-124 1702

ST Stefan Kratz
010-124 1783

Saco Susanne Alemyr
010-123 3116
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga