Trafikverket · Publicerad 22 feb 2021

Som miljöspecialist på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Nu söker vi en miljöspecialist till program Tvärförbindelse Södertörn i södra Stockholm. Här kommer du få möjligheten att arbeta brett med miljöfrågor i en utvecklade och dynamisk projektmiljö. Du får möjlighet att forma tjänsten efter din expertis. Är du en av våra nya medarbetare?

Arbetsuppgifter
Som miljöspecialist i program Tvärförbindelse Södertörn kommer du att arbeta i såväl planerings- som byggskedet med miljöfrågor bland annat inom områdena mark, vatten, luft, klimat, natur och buller- och vibrationer. Du kommer att ingå som en del i programmets projektorganisation, där du tillsammans med projektledningen ansvarar för att samordna och driva miljöarbetet gentemot våra konsulter och entreprenörer. Du kommer även att ingå i ett team av miljöspecialister som arbetar i Tvärförbindelse Södertörn där vi delar erfarenheter, diskuterar olika frågeställningar gällande miljö och stöttar varandra.

I rollen arbetar du brett med att samordna och säkra att projektets samtliga aktuella miljöaspekter omhändertas i nära samarbete med övriga projektmedlemmar och teknikdiscipliner. I planerings- och projekteringsskedet kommer dina arbetsuppgifter till stor del att bestå av att vara beställarstöd miljö inom ramen för senare delen av järnvägsplanprocessen respektive till den tillståndsprocess inom ramen för miljödom enligt 11 kap. miljöbalken och andra ärenden enligt miljöbalken och kulturmiljölagen, samt även miljökrav för kommande upphandlingar. I byggskedet följer du bland annat upp miljökrav, bevakar lagefterlevnad i miljödomen och andra tillstånd enligt miljöbalken och kulturmiljölagen, granskar entreprenörens miljöplan, deltar på miljöronder samt bidrar till egenkontroll och uppföljning i Trafikverkets kontrollprogram. Generellt innebär arbetet att se till att Trafikverkets rutiner och verktyg för miljö följs och tillämpas.

Miljöspecialisten ansvarar för att samordna och granska eventuellt tillkommande inventeringar och utredningar från såväl beställare som entreprenör. Miljöspecialisten arbetar tätt tillsammans med bygg- och projektledning och följer upp entreprenörens systematiska miljöarbete. Miljöspecialisten har även dialogen med tillsynsmyndigheterna och arbetar med rapporteringen till dessa.

Du kommer också att ingå i ett nätverk av miljöspecialister på verksamhetsområdet Stora Projekt och rapporterar till sektionschef Miljö. Detta ger dig stora möjligheter till samarbete med och stöd från andra miljöspecialister samt kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom den egna organisationen - vilket vi ser som en stor styrka. Det finns även möjlighet att driva eller delta i vårt forsknings- och utvecklingsarbete eller i utvecklingen av vårt arbetssätt.

Läs mer om program Tvärförbindelse Södertörn i länken nedan.

Kvalifikationer
Vem är du?

För att trivas i den här rollen har du ett strategiskt tänk och kan se helheter utifrån flera aspekter såsom teknik, miljö, juridik, ekonomi och samhällsbyggande. Du är strukturerad, ansvarstagande, självgående och har en god analytisk förmåga samtidigt som du är lösningsorienterad och initiativtagande.

Vi ser gärna att du eftersträvar ett välfungerande samarbete i alla sammanhang, och med hjälp av din goda kommunikationsförmåga kan du engagera din omgivning och förmedla ditt budskap på ett enkelt och tydligt sätt.

För att lyckas i den här rollen ser vi att du har:
  • en högskole- eller universitetsexamen inom miljöområdet eller annan utbildning tillsammans med erfarenhet och kompetens som vi värderar likvärdigt
  • yrkeserfarenhet inom miljöområdet
  • erfarenhet av anmälnings- och tillståndsprocesser enligt miljöbalken
  • körkort för personbil
  • mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
  • goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
  • erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor i byggskede
  • erfarenhet av att samordna miljöfrågor
  • erfarenhet av kulturmiljöfrågor
Tester kommer vara som en del i denna rekryteringsprocess. De första intervjuerna är via Skype i vecka 15. #tvarforbindelsesodertorn

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2021-03-18

Upplysningar

Rekryterande chef Helene Boström
0101232402

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824

SACO Roxan Saleh
0101236222
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
18 mars 2021
Ort
Solna
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Underkategori
Miljö

Inga fler liknande jobb tillgängliga