Trafikverket · Publicerad 20 juli 2020

Arbetsuppgifter
ERTMS är ett av Trafikverkets största program och innebär ett teknikskifte på hela den svenska järnvägen. Införandet av det nya signalsystemet, ERTMS, ger ökad driftsäkerhet, förbättrad underhållssituation och möjliggör digitalisering av järnvägen. Stora Stationer har ansvaret att införa ERTMS på de mest komplexa järnvägsanläggningarna. Ombyggnaden av respektive anläggning till ERTMS kommer inte kunna genomföras utan att trafiken på järnvägen påverkas men det är vårt mål att minimera den påverkan. För dig som vill vara med på förändringsresan kan vi nu erbjuda en spännande roll som Planerare för BAP och BUP

Rollen innebär att driva, analysera, kvalitetssäkra samt koordinera behoven av tider i spår. Du stöttar projektledarna för respektive delprojekt (anläggning) att styra och följa upp leverantörskontrakten när det gäller banarbetsbehov. Du sammanställer behoven och samverkar med övriga funktioner inom och utom projektet för att identifiera utmaningar och se lösningar. Du följer upp utnyttjande av tider i spår och bidrar till ständiga förbättringar i arbetet.

Det här är en långsiktig roll och med din erfarenhet och kunskap blir du en viktig spelare för framgången för hela projekt Stora Stationer.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har en universitets- eller högskoleexamen om minst 180hp (120p) med inriktning logistik, ekonomi eller järnväg eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har aktuell och relevant erfarenhet av koordineringsansvar mellan olika delprojekt/entreprenader inom Trafikverkets verksamhet eller motsvarande erfarenhet från entreprenadbranschen.
  • har aktuell och relevant kunskap och erfarenhet av banarbetsplanering, planering av kapacitet eller arbeten på järnväg
  • kan kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du
  • har kännedom om begränsningspunkter i anläggningen järnväg (BEST).
  • har Kunskap om arbetsmiljöbestämmelser för arbeten i spårområde samt gällande trafikbestämmelser, TTJ.
Vi söker dig som är initiativtagande och självständig, som har god kommunikationsförmåga, god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat.

I denna rekrytering kan komma att användas webbaserade tester som en del i urvalet.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-08-17

Upplysningar

Rekryterande chef Catarina Lotse
0101234506

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824

SACO Roxan Saleh
0101236222
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga