Trafikverket · Publicerad Idag 00:00

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.

Arbetsuppgifter
Till ERTMS-projektet söker vi nu en projektingenjör.

I ERTMS-projektet bedrivs Trafikverkets arbete med att införa ERTMS i Sverige. Det arbetet består av att både färdigutveckla ERTMS-systemen och att införa systemen på den svenska järnvägen.

ERTMS-projektet står nu inför att färdigutveckla ERTMS-systemen (L2, BaseLine 3.6.0) för utrullning i det svenska järnvägsnätet. Utvecklingen av systemen görs av våra två leverantörer, Ansaldo och Bombardier och leds av Trafikverkets ERTMS-projekt genom ett flertal olika uppdrag och delprojekt. För dessas ledningsstöd avser vi nu rekrytera en projektingenjör till vår teknikfunktion.

Huvudsakliga arbetsuppgifter kopplat till tjänsten:

Som projektingenjör kommer du att ha varierande arbetsuppgifter som stöd för delprojektledare. Några exempel på arbetsuppgifter är:
  • upprätta tidplan för uppdraget/delprojektet och regelbunden uppföljning av denna
  • uppföljning av kostnader mot budget, skapa kostnadsprognoser och annan ekonomihantering
  • samla in delprojektets risker och regelbundet utvärdera dessa samt bidra med åtgärder
  • bistå delprojektledaren i olika sammanhang, bland annat organisera möten och föra noteringar
Vi ser att ditt ansvar ökar med att du gradvis växer in i rollen som projektingenjör.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har civilingenjörsexamen, eller annan utbildning som kombinerat med erfarenhet bedöms som likvärdig.

Vi förutsätter att du har goda färdigheter med planering i MS-Project, ekonomisk uppföljning och riskhantering. Du kan även formulera dig väl i tal- och skrift, både på svenska och engelska.

Erfarenhet från arbete med järnväg och speciellt med signalteknik är meriterande. Har du erfarenhet från arbete med mjukvaruutveckling av säkerhetsklassade IT-system är även detta meriterande.

Vi söker dig som är resultatorienterad, kreativ och har ett strukturerat arbetssätt. Eftersom arbetet inom projektet är högteknologiskt, mångdisciplinärt, nyskapande och görs i samarbete med andra är det viktigt att du som person passar i en sådan miljö. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Placeringsort: Något av våra kontor i Solna eller Borlänge

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-10-27

Upplysningar

Enhetschef Kenneth Nordstrand
010-1238817

ST Airi Larsson
010-123 6243

Saco Håkan Wiss
010-123 7435

SEKO Charlotte Olsson
010-123 1103
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga