Trafikverket · Publicerad 24 maj 2021

Vill du vara med och stärka säkerheten och motståndskraften i Sveriges transportinfrastruktur? Trafikverkets verksamhetsområde Underhåll, som förvaltar den statliga väg- och järnvägsanläggningen söker nu en säkerhetsstrateg med inriktning säkerhetsskydd.

Arbetsuppgifter
Du arbetar och till viss del leder arbetet med strategiska säkerhetsskyddsfrågor inom Trafikverkets verksamhetsområde Underhåll. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att stödja, genomföra, kvalitetssäkra och följa upp säkerhetsskyddsanalyser och säkerhetskyddsplaner som genomförs i verksamhetsområdet, men även bistå med kvalificerat stöd vid säkerhetsskyddad upphandling och säkerhetsprövning. Vidare är du delaktig som deltagare eller sakkunnig vid andra former av analyser och bedömningar inom säkerhetsskydd och informationssäkerhet, vägleder vid tolkning av lagkrav kopplat till säkerhetsområdena samt stödjer verksamheten vid införande av nya arbetssätt och verktyg inom så väl säkerhetsskydds- som informationssäkerhetsområdet. I rollen som säkerhetsstrateg har du också stora möjligheter att driva verksamhetsutvecklingsprojekt inom säkerhetsskydd och informationssäkerhet.

Som säkerhetsstrateg arbetar du nära verksamhetsområdets säkerhetschef i alla strategiska frågor som rör säkerhetsskydd och informationssäkerhet och företräder verksamhetsområde Underhåll i både myndighetsinterna och externa forum. Till din hjälp kommer du att ha ett nätverk av säkerhetssamordnare och specialister som är utplacerade i verksamhetsområdets olika delar där det operativa arbetet med säkerhetsskydd och informationssäkerhet utförs.

Då enheten har ett nationellt ansvar förekommer tjänsteresor.

Kvalifikationer

Vem är du?

För att lyckas i rollen har du en utomordentlig god förmåga att se komplexa sammanhang och förstå dess påverkan på verksamheten. Du kommer att ha mycket dialog och samverkan med både interna och externa parter och för det krävs det att du har hög integritet, är tydlig och förtroendeingivande i din kommunikation samt duktig på att bygga goda relationer. Vidare förväntas du ha helhetssyn, arbeta med stor noggrannhet samt ha förmåga att kunna leda komplexa analysarbeten, projekt, workshops och sammankomster.

Vi söker dig som
  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom ett för tjänsten relevant område så som säkerhetsskydd, informationssäkerhet, samhällssäkerhet, samhällsvetenskap eller statsvetenskap eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har flerårig och aktuell yrkeserfarenhet av att arbeta med strategiska säkerhetsskyddsfrågor
  • har erfarenhet av kvalificerat analysarbete
  • har goda kunskaper i engelska, såväl tal som skrift
Vi ser det som meriterande om du
  • har arbetslivserfarenhet av att tolka säkerhetsskyddslagen (2018:585)
  • har lett, utvecklat eller samordnat komplexa processer eller projekt i en större organisation
  • har erfarenhet från informationssäkerhetsarbete
  • har erfarenhet från säkerhetsskyddsarbete och/eller informationssäkerhetsarbete inom en myndighet
  • har erfarenhet från underrättelsearbete
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Intervjuer är planerade att hållas via skype.

Möjliga placeringsorter för denna tjänst är Solna, Malmö, Göteborg eller Borlänge.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2021-06-20

Upplysningar

Rekryterande chef Mats Larsson
0101233925

SACO Jonas Sjöholm
0101238380

ST Stefan Kratz
0101241783

SEKO Urban Haglund
0101241702
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
20 juni 2021
Ort
Solna
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
2

Inga fler liknande jobb tillgängliga