Trafikverket · Publicerad 15 okt

Som en av landets största beställare är vårt uppdrag att bidra till en ökad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen och bidra till samhällsutvecklingen. Investering är ett av Trafikverkets fem verksamhetsområden och ansvarar för ca 1500 investerings- och reinvesteringsprojekt för både väg och järnväg. Investering har drygt 900 medarbetare i hela landet och omsätter cirka 15 miljarder kronor per år.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Som sektionschef leder och utvecklar du arbetet inom områdena säkerhet och arbetsmiljö i mellersta och norra Sverige. Du tycker om att leverera resultat som bidrar till att vi når våra mål och du driver utveckling genom att ta initiativ, inspirera och engagera, såväl medarbetare som kollegor. Tillsammans med dina medarbetare och andra verksamheter, interna som externa, arbetar du för att nå enhetliga och effektiva arbetssätt och förbättra verksamheten. Du arbetar nära investeringsprojekten och övriga sektionschefer för att tillsammans resurssätta och skapa väl sammansatta projektgrupper. Som sektionschef har du personalansvar för medarbetare samt konsulter på ett flertal orter. Du har även verksamhets- och budgetansvar utifrån tydliga verksamhetsmål.

Placeringsorter: Solna, Eskilstuna, Härnösand, Borlänge, Luleå

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • är en erfaren chef, projektledare, uppdragsledare, arbetsledare eller liknande
  • har en universitets- eller högskoleexamen om minst 180 hp (120p) inom exempelvis beteendevetenskap, säkerhet eller motsvarande, eller annan utbildning kompletterad med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
  • har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du
  • har arbetat med säkerhetsfrågor inom områden som arbetsmiljö byggherreansvar, elsäkerhet, trafiksäkerhet, säkerhetsskydd, informationssäkerhet och krishantering
  • har erfarenhet av att arbeta med förändringsarbete både avseende arbetssätt, metoder och kultur
  • har erfarenhet från bygg/anläggningsbranschen
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Du förstår betydelsen av, och är bra på, att bygga relationer och samarbeten på olika nivåer. Du vårdar befintliga kontakter men är också initiativtagande i att skapa nya nätverk och kontaktvägar.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2018-10-28

Upplysningar

Rekryterande chef Stina Olsson
0101237144

SACO Lennart Askling
0101231508

SEKO Anna Carlsson
0101236055

ST Airi Larsson
0101236243
+ Läs mer om jobbet