Trafikverket · Publicerad 13 mars 2020

Arbetsuppgifter
Som statistiker vid Statistikcenter kommer du, tillsammans med en kollega, att ha en nyckelroll vid utvecklandet och framställandet av den svenska officiella statistiken för punktlighet på järnväg, samt annan statistik inom järnvägstrafikområdet. Statistiken baseras i huvudsak på registerdata där underlag hämtas från Trafikverkets egna uppföljningssystem men har också inslag av enkätbaserade undersökningar. I arbetet ingår hela framställningsprocessen från att fastställa population, bearbeta och kvalitetssäkra grunddata samt leverera färdiga statistiktabeller. Utöver dessa huvudsakliga inriktningar så kommer du att handlägga statistikförfrågningar från allmänhet, andra myndigheter och organ, såväl nationellt som internationellt, om Trafikverkets verksamhet samt om trafikens och transporternas utveckling i Sverige. Du kommer även att bistå andra interna funktioner med sakkompetens om databearbetning, statistiska metoder och deras tillämpning.

Kvalifikationer
Som person har du en god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Ditt sätt att kommunicera innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt där du anpassar dig till omgivningens behov och förutsättningar. Arbetet kräver att du är kvalitetsmedveten, noggrann och analytisk samt har ett välstrukturerat arbetssätt.

Vi söker dig som
  • har högskoleutbildning (240hp) med inriktning mot statistik alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdigt
  • har flerårig erfarenhet av planering, insamling, bearbetning och framställning av statistik samt av att bearbeta, sammanställa och kvalitetssäkra stora datamängder
  • har god kunskap i statistikverktyg, såsom till exempel R eller annan liknande programvara
  • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet från framställning av Sveriges officiella statistik
  • har erfarenhet från transportbranschen, särskilt från järnvägsbranschen
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Intervjuer är planerade att hållas i Solna den 17 april

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-04-05

Upplysningar

Rekryterande chef Anders Broberg
0101236148

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

ST Jerk Wiktorsson
0101231104

SACO Maja Edvardsson
0101237163
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
5 apr 2020
Ort
Solna
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1

Inga fler liknande jobb tillgängliga