Trafikverket · Publicerad 12 okt

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig en möjlighet att utvecklas i ett område med många karriärvägar och internationella möjligheter. Som teknisk specialist kommer du vara en viktig länk mellan Projekt ERTMS i Sverige och ERTMS Users Group i Bryssel. ERTMS Users Group är en gemensam plattform för de järnvägsaktörer i Europa som är involverade i implementeringen av ERTMS. Plattformen består av tekniska experter och arbetsgrupper inom olika kompetensområden. ERTMS Users Group agerar som en gemensam plattform kring all utveckling, implementering och optimering av ERTMS och ansvarar för att kommunicera ut aktiviteter samt information till berörda organisationer i Europa. Syftet med att ha en gemensam plattform är att se till att signalsystemet ERTMS och järnvägsnätet i Europa är säkert, tillförlitligt och kompatibelt samtidigt som all utveckling och utrullning i Europa sker enhetligt och korrekt.

Som teknisk specialist är du Projekt ERTMS representant på plats i Bryssel och samlar in samt överför kunskap mellan Projekt ERTMS och ERTMS Users Group. Du ansvarar för att Projekt ERTMS är involverad och delaktig i det senaste arbetet och kommande utvecklingen. Du bidrar aktivt med din kunskap till arbetsgrupper och till medlemsorganisationerna. Du leder aktiviteter och möten och ansvarar för att resultat uppnås.

I rollen har du många interna och externa kontakter, där du arbetar aktivt för att bygga nya samt vårda befintliga nätverk.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
  • har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp inom teknik, signal, telecom eller annan inriktning som vi bedömer likvärdig. Din examen får vara högst åtta år gammal. För att du ska vara aktuell måste din utbildning vara helt färdigställd (minst 180 hp) vid anställningstillfället. I samband med en anställning kommer vi inhämta examensbevis. För att lyckas i rollen har du stort intresse för och en vilja att utvecklas inom området signalteknik
  • talar och skriver svenska och engelska flytande
Det är meriterande om du:
  • har erfarenhet av systemarkitektur
  • har erfarenhet av att formulera tekniska rapporter och hantera samt tolka tekniska dokument
  • har språkkunskaper i tyska och/eller franska
Som person är du kommunikativ och duktig på att förmedla information. Du är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du är god relationsbyggare som bygger nya och vårdar befintliga nätverk. Du inger förtroende och får andra att känna sig bekväma. Vidare har du en god analys och problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar som är hållbara ur ett helhetsperspektiv. Du drivs av att levererar resultat som bidrar till att organisationen når sina mål och skapar nytta.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2018-11-04

Upplysningar

Rekryterande chef Anders Åkeson
0101243928

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Håkan Wiss
0101237435
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga