Trafikverket · Publicerad 14 sept 2020

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen!

Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en verksamhetsarkitekt som vill arbeta med verksamhetens processer, information och system i samverkan. Som verksamhetsarkitekt stödjer du beslutsfattare och ansvarsroller i process- och linjeorganisation med beslutsunderlag, inför och under verksamhetsutveckling, men också kontinuerligt i den löpande verksamheten. Du beskriver och analyserar verksamhetsprocesser, hur dessa kan förbättras, hur information kan hanteras och om det finns systemstöd som stöttar verksamheten på rätt sätt.

Som verksamhetsarkitekt inom verksamhetsområde Trafik har du en självständig roll och tillsammans med Digital Strateg utgör du en del av det verksamhetsnära stödet som ska stötta den digitala omställningen på Trafikverket.

Som verksamhetsarkitekt ansvarar du för att:
  • Bygga upp en struktur för arbetet med verksamhetsarkitektur inom verksamhetsområde Trafik, utifrån Trafikverkets riktlinjer och de behov som finns i verksamheten.
  • Kartlägga informationsflöden mellan processerna och ge stöd till dokumentation och analys av processernas informationsbehov
  • Taktiskt stödja informationsförvaltarna ur ett helhetsperspektiv
  • Riktlinjer för it-arkitektur, informationsstyrning och försörjningsformer aktivt tillämpas vid utveckling och anskaffning av it-stöd
  • Taktiskt stödja förvaltningen i att säkerställa att verksamhetens IT-lösningar är ändamålsenliga och effektiva.
Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har en högskoleutbildning om minst 180 hp inom systemvetenskap alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har några års erfarenhet av process-, informations- och begreppsmodellering samt kravhantering av it- lösningar
  • har erfarenhet från arbete i medelstora och stora organisationer i offentlig sektor och/eller näringslivet
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet av att bygga upp och implementera nya arbetssätt och rutiner inom området verksamhetsarkitektur
Du som person har en god förmåga att lösa problem utan att missa de långsiktiga strategierna samt se logik och samband i komplex information eller miljö. Eftersom vi är i en uppbyggnadsfas, ser vi att du trivs med att arbeta med rörliga mål, snabbt kan sätta dig in i nya områden samt hantera och prioritera mellan olika uppgifter. Du ser möjligheter i förändringar och tar ansvar för din uppgift där du självständigt driver dina processer prioriterar mellan olika områden och uppgifter.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Skypeintervjuer kommer ske enligt preliminär tidplan den 8/10.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-09-28

Upplysningar

Rekryterande chef Amelie Propst
0101242119

ST Bengt Gruvman
0101231346

SEKO Dennis Ryd
0101238466

SACO Annika Nåfors
0101235002
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
28 sept 2020
Ort
Solna
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Underkategori
Arkitekt

Inga fler liknande jobb tillgängliga