Trafikverket · Publicerad 4 mars

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen!

Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Uppdraget innebär att leda delar av förvaltningsarbetet inom enheten projektering av den digitala anläggningen med särskilt fokus på arbetssätt, system, informationsflöden och kravställning gentemot påverkande infrastrukturprojekt. Tyngdpunkten ligger på arbetssätt och system som påverkar fjärrstyrningen av järnvägen utifrån ett verksamhetsperspektiv och nytta för tjänsterna.

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att leda, planera, och följa upp verksamhetsutvecklingsarbetet vilket sker i nära samarbete med den tekniska förvaltningen och övrig verksamhet inom enheten. På uppdrag stödjer, samordnar och styr du genom att utvärdera, analysera, förbättra och utveckla verksamheten så att Trafikverket förbättrar tjänster och arbetssätt i linje med våra mål och åtaganden. Du förväntas bidra till ett väl fungerande forsknings- och innovationsarbete inom berörd verksamhet. Du representerar verksamhetsområde trafiklednings intressen och kravställningar under hela processen för Projektering av digital anläggning för att säkerställa att dessa tillgodoses av projektet/uppdraget. Du deltar bl.a. redan i planering, funktionsutredningar, anläggningskrav järnväg (AKJ) etc. Du godkänner och säkerställer utarbetade processkrav utifrån att de ligger i linje med verksamhetsområde trafiklednings behov och krav och i nära samverkan med andra processer och stödprocesser. Du ger internt stöd att vidareutveckla såväl processen som arbetsrutiner, för att långsiktigt förbättra funktionens syfte.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med teknisk inriktning, alternativt annan bakgrund kompletterad med gedigen erfarenhet från projektledning som vi bedömer likvärdig
  • har erfarenhet av verksamhets- och organisationsutveckling
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska
  • har svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du
  • har arbetat med förbättringsledning och projektledning
  • har kunskaper om EU-direktivet rörande säkerhetsstyrning (CSM-RA)
  • har någon certifiering inom verksamhets- eller processutveckling (exempelvis LEAN eller Six Sigma)
  • har goda kunskaper i tyska
För att lyckas i rollen ser vi att du har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Du initierar, driver och följer upp utveckling av processer och dialoger med aktuella samarbetspartners och intressenter. Du har god kommunikativ förmåga vilket innebär att du anpassar din kommunikation till mottagaren. Du har också god samarbetsförmåga och ledaregenskaper och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-03-19

Upplysningar

SEKO Dennis Ryd
0101238466

Rekryterande chef Per-Erik Jonsson
0101241747

SACO Annika Nåfors
0101235002

ST Bengt Gruvman
0101231346
+ Läs mer om jobbet