Addnature · Publicerad 17 okt

Arbetsuppgifter

I rollen som Content Editor hos oss på addnature.fi och bikester.fi skriver du informativa och inspirerande texter om säsongens nya produkter, kompletterar med tydliga bilder och ser till att allt kan publiceras i tid på addnature.fi och bikester.fi. Beskrivningarna ska guida kunderna till rätt köp för just dem, deras behov och aktiviteter.
Vi jobbar i ett litet team med eget ansvar och nära samarbete med våra kollegor, både inom avdelningen, med andra avdelningar eller med våra leverantörer.

För att få ett bra underlag till texten gör vi research om produkten, de olika materialen och användningsområdena. Till din hjälp har du leverantörernas tekniska information, utbildningar, din egen och dina kollegors erfarenhet och kunskap, samt i många fall möjligheten att titta på produkten.

Vem är du?

Du har lätt för att uttrycka dig på finska, engelska och gärna svenska, har ett rikt språk och tycker om att skriva. Dina texter lyfter fram varje produkts unika egenskaper och användningsområde. Du har lätt för att anpassa textens ton till produkten och målgruppen - samtidigt som du får med all relevant information. Tidvis är tempot högt och vi färdigställer 15-30 texter per dag.

Du är noggrann, ödmjuk inför att det alltid finns ännu mer att lära sig, peppas av att tempot tidvis är högt och gillar utmaningen i att sälja utan direkt kundkontakt.
Eftersom vi jobbar i en liten grupp skriver vi om alla produkter inom bikesters och addnatures olika kategorier. Det handlar bland annat om cykling, skidåkning, klättring, trailrunning, simning, sköna fjällvandringar eller kajakturer där regnet bara öser ner. Vi tror att du gillar att vara ute på din fritid och att du själv är aktiv utövare inom någon eller några av de aktiviteter som relaterar till det vi säljer.

Vi ser fram emot din ansökan och en motivering varför du skulle passa hos oss och som Content Editor.

Villkor

Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning tillämpas, på 100%.

Du ansöker till tjänsterna genom att klicka på ”Sök tjänst” - ej via e-post.

Rekryteringsprocessen är i full gång, så skriv ihop din ansökan redan idag!

Välkommen med din ansökan!

Duties

In the role of Content Editor with us at addnature.fi and bikester.fi, you write informative and inspirational texts about the season's new products. The descriptions will guide customers to the right purchase for them based on their needs and activities. To further help customers understand our massive assortment you will be part of a larger international editorial team creating and maintaining product guides and other on site content.

We work in a tight knitted team with a high degree of own responsibility and close cooperation with our colleagues. Both within the department, with other departments and with our suppliers.

To understand the products we research the brand, products, different materials and the applications. To your help, you have technical information, internal educations, your own and your colleagues' experience and knowledge. We appreciate product nerds, but we think the essential skills is to be able to distinguish the key features of a product so that everyone, from newbie to pro, can make their own purchase decision without having to be a product nerd themselves.

Who are you?

You can easily express yourself in Finnish, English and preferable Swedish, have a rich language and enjoy writing. Your texts highlight the unique features and usability of each product. You can easily adapt the text to the product and target audience - while providing all the relevant information. At times the pace is high and we complete 20-30 texts per day.

You are thorough, and eager to always learn more, you are driven and like the challenge of selling without direct customer contact. Because we work in a small group we write both bike and outdoor assortment. This includes cycling, skiing, climbing, trail running, swimming, beautiful mountain walks or kayaking tours where the rain just pours down.

As you might guess, we love being outdoor, and we are sure you do too.

Terms

The service is a permanent employment, test appointment applied, at 100%. You apply for the services by clicking "Search service" - not by email. The recruitment process is in full swing, so write your application today!

Welcome with your application!
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
25 nov
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1

Inga fler liknande jobb tillgängliga