Advice Executive Search · Publicerad 11 dec

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med drygt 15 000 anställda och en omsättning på 49 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i
Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm. Peab är indelat i fyra affärsområden: Bygg, Anläggning, Industri och Projektutveckling. Affärsområde Industri består av ett flertal dotterbolag inom Peab koncernen som är inriktade mot den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden.


Affärsområdescontroller

Affärsområde Industri omsätter ca 12,5 miljard kronor och har ett sysselsatt kapital på ca 5,5 miljard kronor. Affärsområdet har omkring 2 000 anställda och är verksamma i Sverige, Norge och Finland. Affärsområde Industri har en stark position på marknaden, framför allt i Sverige, där ca 90 procent av verksamheten finns. Industri fungerar som en intern leverantör till affärsområdena Anläggning, Bygg och Projektutveckling samt åt externa partners. Erbjudandet består av tillhandhållande av grus och berg, tillverkning och utläggning av asfalt, fabriksbetong, transport- och maskintjänster, prefabricerade betongelement samt uthyrning av maskiner, kranar, hissar och tillfällig el.


Arbetsbeskrivning

I rollen som Affärsområdescontroller har du ett ekonomiskt samordningsansvar för Affärsområdet samtidigt som du agerar strategiskt bollplank till ledningen inom affärsområdet. Du förväntas arbeta löpande med ekonomisk styrning och uppföljning och analys av verksamheten. Då affärsområde Industri växer genom organisk tillväxt och genom förvärv medverkar du vid framtagandet och analysen av investerings- och förvärvskalkyler.


I arbetsuppgifterna ingår till viss del även moms- och skattefrågor. Vidare ingår personalansvar för en direktrapporterande controller och samordningsansvar för ett tiotal controllers som är kopplade till affärsområdet. Affärsområdescontrollern ingår i stödfunktionen Ekonomi och rapporterar till chef för Koncernekonomi/Controlling.


Exempel på arbetsuppgifter är att:


- Säkerställa att den ekonomiska redovisningen och rapporteringen sker enligt koncernens övergripande regelverk


- Verka nära verksamheterna och bidra till den fortsatta utvecklingen av Affärsområdet


- Medverka vid investeringar/förvärv


- Månatlig rapportering till CFO och chef Koncernekonomi/Controlling avseende utfall och prognos inklusive avvikelseanalys


- Sammanhålla prognosprocessen fyra gånger per år för affärsområdet med avrapportering till ledningen i Peab


- Ansvara för utveckling och förvaltning av affärsområdets uppföljningssystem, Industribasen


- Bidra till det strategiska arbetet i ledningsgruppen för Affärsområdet samt ingå i ledningsgruppen för Koncernekonomi/Controlling


- Vara en kontaktyta gentemot övriga funktioner i Peab gällande ekonomiska frågor för affärsområdet


Kvalifikationer

Vi söker dig som har akademisk utbildning inom ekonomiområdet. Du har flera års erfarenhet av kvalificerat arbete i liknande roller. Du har tidigare arbetat med analyser och uppföljningar samt vidtagit åtgärder kopplade till dessa.


Vidare har du god redovisningskunskap och gärna erfarenhet av ledande ekonomi- eller controllerroller inom stora bolag (helst börsbolag). Har du arbetat inom byggbranschen, entreprenad eller uthyrningsföretag är det meriterande men vi ser gärna sökande från andra industriverksamheter.


För att lyckas i rollen krävs ett strukturerat, drivande och analytiskt arbetssätt då man förväntas bidra till den fortsatta utvecklingen av affärsområdet. Då Affärsområdescontrollern har ett brett kontaktnät med löpande kontakter med både interna och externa intressenter krävs en god social förmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.


Kontakt
I denna rekrytering samarbetar vi med Advice Executive Search. För frågor gällande tjänsten kontakta gärna Linda Wirström på telefon 070 207 80 70. Välkommen med din ansökan till http://www.advice-es.com/uppdrag/affarsomradescontroller-industri/
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Advice Executive Search är ett väletablerat svenskt chefsrekryteringsföretag med kontor på Kungsgatan i centrala Stockholm. Företaget startades av en grupp erfarna konsulter för 15 år sedan och har sedan dess blivit ett av Sveriges ledande chefsrekryteringsföretag. Våra team genomför strategiska rekryteringar för svenska företag och organisationer. Våra konsulter har djup förankring i svenskt näringsliv.
+ Läs mer om företaget
Sista ansökningsdag
5 jan
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Ekonomi
Underkategori
Controller